Loek Sliepen erelid cfd

Loek Sliepen en Edwin Herdink in Maastricht UMC 04

CFD-voorzitter Edwin Herdink reikte dinsdagmiddag in het Maastricht UMC aan Loek Sliepen de versierselen uit die horen bij het eerste erelidmaatschap van de organisatie van financieel adviseurs.

Loek is de financieel adviseur uit Roermond die zich zo enorm heeft ingezet voor een ontheffingsregeling PE-examens voor ernstig zieke adviseurs. Met succes, want via een motie is onlangs afgedwongen dat de AFM nu in opdracht van Financiën een regeling ontwerpt. Sliepen is zelf al enige tijd ernstig ziek. Het weerhield hem er niet van om drie keer naar de Tweede Kamer te komen om de motie kracht bij te zetten. Bij die gelegenheid benoemde CFD-voorzitter Edwin Herdink Loek tot erelid. Dinsdag reisde Herdink met René Graafsma af naar het Universitair Medisch Centrum in Maastricht om het erelidmaatschap officieel te bekrachtigen. Een bijzonder moment met een bijzondere man, die helaas weer in het ziekenhuis is omdat hij, zoals hij het zelf noemt, weer een dip heeft (uitvalverschijnselen). Maar hij blijft positief. Terecht betitelt CFD Loek als "inspirerend voorbeeld voor onze branche".

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo Tol - 5 augustus 2015

Veel respect, mooie actie. Maar onvoorstelbaar dat dit nodig is, waar zijn we naartoe afgegleden? Bananië?

Michiel Zoet - 5 augustus 2015

Van harte gefeliciteerd Loek met deze fantastische titel het zij je gegund. Hopelijk mag je weer snel naar huis. met de warme groeten van Michiel Zoet voorzitter van de Vereniging Geen PE(Plus)) examens meer

Kees Bergman - 5 augustus 2015

Goed gedaan jongens. Het allerbeste Loek. Hartstikke veel vriendelijke , collegiale, meelevende groeten van Kees Bergman.

Jennifer Robart - 5 augustus 2015

Wat geweldig voor Loek Sliepen om deze onderscheiding te mogen ontvangen. Van harte gefeliciteerd.Ook CFD willen wij complimenteren met dit initiatief. Wij zullen doorgaan dat er niet iedere 18 maanden examen en niet je behaalde diploma('s) getekend door Minister van Financiën ,beslist niet om geruild mag (mogen)worden, zodat jouw diploma zou vervallen indien men bij om ruil niet aan de DAN weer gestelde eisen moet voldoen. Want Ministerie van Financiën en AFM blijven bezig. Jouw diploma blijft voor je hele leven geldig. Wat wel belangrijk is net als bij advocatuur en notariaat 20 uur per jaar het verplicht bij wonen om je kennis bij te houden. Loek zet hem op , niet de moed verliezen en van harte beterschap Jennifer Robart en Robart's Assurantiekantoor van 1913 Dinsdag 16 juni 2015 's-Gravenhage verslag van VVP: KAMER NEEMT MOTIE VERLENGING OVERGANGSTERMIJN AAN De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen die de overgangstermijn PEplus verlengt tot 1 januari 2017. Edwin Herdink, voorzitter CFD (een van de vijf brancheorganisaties uit de zogeheten Canon-groep), sprak van een fantastisch lobby-succes. Tegelijkertijd hekelde hij nogmaals de geringe bereidheid om zich als adviseurs te organiseren. 16 juni 2015 Herdink, een van de weinige branchegenoten die de stemming bijwoonden (de andere waren Loek Sliepen, Jennifer Robart en René Graafsma): “De beroepsgroep heeft het dramatisch laten afweten. Het is dat de branche-organisaties dit er door heen hebben weten te krijgen.” Herdink constateerde dat de intermediairlobby “veel bereikt heeft de achterliggende jaren. Als je dit doortrekt naar de komende jaren, gaan we een goede toekomst tegemoet. Maar we moeten wel blijven lobbyen. We moeten ons actief laten zien op de momenten dat het er op aan komt.” In theorie kan minister Dijsselbloem weigeren de motie uit te voeren. Dan is het de vraag hoe hard de Kamer het uiteindelijk speelt. De PvdA was tijdens de stemming duidelijk op de hand van de minister, maar veel andere partijen stemden voor. Nog niet bekend is of er een regeling komt voor de mensen die PEplus al hebben gedaan. Zij zijn immers in het nadeel van de mensen die PEplus voor zich uit hebben geschoven. Het PE-examen moet immers elke drie jaar na het behalen van het vorige examen opnieuw worden afgelegd. Wie er vroeg bij was, is in 2017 alweer aan de beurt. Terwijl anderen pas in 2019 weer op zouden moeten. Herdink meent dat de verlenging van de overgangstermijn zou moeten worden opgeteld bij de periode waarbinnen men volgens de wet de volgende PE-examen dient te doen. De grote vraag is nu natuurlijk of de examenstroom stilvalt. De laatste tijd gingen duidelijk meer mensen op voor PEplus of hebben de studie opgepakt. Als de stroom nu stilvalt, en zich verplaatst naar volgend jaar, zou er alsnog een capaciteitsprobleem kunnen ontstaan. En juist dat probleem is het motief voor de verlenging. Maar of er dan nog een keer zo’n verlenging komt, is nog maar de vraag. Mooi om te zien dat de intermediairlobby dus ook effect heeft. Hopelijk kan de lobby hetzelfde bereiken in andere dossiers, zoals behalve de alsmaar stijgende toezichtskosten. Maar het helpt natuurlijk wel als meer adviseurs zich organiseren, bij welke organisatie dan ook.

Peter Veldhuizen - 5 augustus 2015

Verander de wereld en begin bij je zelf. Als je wat wilt veranderen / onrecht wilt bestrijden, dan zou je medemensen bij de zaak moeten betrekken en proberen samen naar een oplossing te zoeken. Samen sta je sterk, maar je moet je er wel wat voor doen. Helaas is dit een triest voorbeeld, maar door duidelijk te laten zien en zelf medewerking verlenen (indien mogelijk) zou je het reële doel kunnen bereiken. Van uitgaan, dat de politiek doof is, is een verkeerd uitgangspunt. Redelijkheid en integer zijn belangrijke ingrediënten. Mede door Loek is er iets bereikt in de examenindustrie/Min.v.Fin, Hopelijk krijgt Loek straks de hoofdprijs, een acceptabele gezondheid, geen stress en dat hij op zijn manier zijn vak en klanten nog jarenlang kan en mag helpen..

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD eist openbare excuses van NLE

CFD is verbolgen over berichten van NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts). Dit omdat de branchevereniging afstand nam van het recent opgerichte...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD dringt aan op minder regeldruk

CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker

CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

CFD: onze diensten betaalt u via de premie

Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...