"Maak als sector het verschil duidelijk tussen execution only en advies"

Transparantie 2 via Pixabay

Maar liefst 96 procent van de respondenten was het afgelopen (korte) week eens met de stelling 'De financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'. Dit is een regelrechte oproep aan de sector om gezamenlijk de handen ineen te steken om de waarde van advies aan consumenten duidelijker over het voetlicht te brengen.

VVP publiceerde deze stelling naar aanleiding van het feit dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie. Uitstel is echter geen afstel, ook al komt er ruimte voor een andere invalshoek. Niemand weet waar dat toe leidt en discussies over de zin en onzin van provisietransparantie zullen nog wel weer even doorgaan.

Ondertussen is de vraag gerechtvaardigd wat de sector nu eigenlijk zelf kan bijdragen om deze discussie toch iets minder urgent te maken... Een van de mogelijkheden is en blijft een gezamenlijke publiekscampagne waarin het verschil duidelijk wordt gemaakt tussen execution only en advies. Een campagne dus over de waarde van advies versus het direct aanschaffen van een product. Al sinds 2013 klinkt deze roep om een publiekscampagne en in 2019 heeft VVP de markt gevraagd mee te denken over een publiekscampagne die de waarde van het advies duidelijk kan maken. Er waren vele prachtige inzendingen, er was een winnaar, maar uiteindelijk zijn deze initiatieven niet echt door de markt opgepakt.

Alleen gezamenlijk kan zo'n publiekscampagne krachtig in de markt worden gezet. Alle brancheverenigingen zouden moeten aanhaken en ook politiek en toezichthouders dienen mee te werken. Iedereen in de samenleving heeft namelijk baat bij zo'n publiekscampagne. En uiteraard mogen ook de voordelen van execution only aan bod komen. Een campagne dient namelijk geen standpunt in te nemen, maar moet duidelijk maken wat het verschil is.

Wordt dus hopelijk vervolgd.

De redactie van VVP laat de stelling nog een week online staan. Wie weet verandert en nog wat in de resultaten....

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

VVP-poll: adviseur aansprakelijk voor fout in adviessoftware

Een ruime meerderheid (68 procent) was het eens met de VVP-stelling ‘Actieve provisietransparantie gaat adviseur omzet kosten’. Met 374 stemmers mag...

Personalised pricing

Personalised pricing

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 1-2024) Het heeft het nieuws niet écht gehaald. Er zijn geen kamervragen gesteld, er zijn nog geen collectieve claimstichtingen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

VVP-poll: actieve provisietransparantie gaat adviseur provisie-omzet kosten

Een ruime meerderheid (82 procent) was het eens met de VVP-stelling 'Personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico'....

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

VVP-poll: personalised pricing draagt nu al bij aan onverzekerbaarheid van consumenten met een hoger risico.

Maar liefst 93 procent van de 200 respondenten was het eens met de stelling van afgelopen week: 'Regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang'. Duidelijk dat...

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.

"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

VVP-poll: adviseurs onderschatten hun rol in de nieuwe Pensioenwet.

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er verandert heel veel voor pensioenfondsen (die nog tot 1 januari 2028 de tijd hebben om over te gaan...

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

VVP-poll: 2024 belooft een goed adviesjaar te worden

Onzekerheid, hectiek, chaos, polarisatie. Het zijn en blijven onzekere en ondefinieerbare tijden. Juist in dergelijke tijden wordt de rol van de adviseur alleen...

Zelf markt eerlijker maken

Zelf markt eerlijker maken

(Vanja Bentum, MoneyView, in VVP 6-2023) De markt van verzekeringen is continu in beweging. Soms worden punten van discussie platgeslagen door het Verbond van...

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

VVP-poll: 'Consolidatie financieel adviseurs gaat in 2024 onverminderd door'

Tweederde (67 procent) was het oneens met de afgelopen VVP-stelling 'Financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering'. Dan is de volgende vraag:...

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

VVP-poll: financieel dienstverleners onderschatten risico klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...