"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

Euro's via Pixabay 2018

De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant centraal staat. De toezichthouder geeft onder andere mee: zet het vooringevulde leenbedrag op het minimum, om te voorkomen dat consumenten meer lenen dan zij nodig hebben; bied consumenten de mogelijkheid om actief een maandtermijn te kiezen (die wel altijd een substantiële afloscomponent bevat), zodat ze gestimuleerd worden de looptijd van hun lening zo kort mogelijk te houden. Pas de kredietwaardigheidstoets hierop aan, zodat klanten getoetst worden op de werkelijke maandlasten die zij aanvragen; zorg dat consumenten in het online aanvraagproces actief bezig zijn met de totale kosten van de lening.

De manier waarop een lening online wordt aangeboden, kan de keuzes van consumenten tijdens het afsluitproces (onverwacht) beïnvloeden, blijkt uit gezamenlijk praktijkonderzoek van AFM en kredietaanbieder Freo.

De AFM: "De manier waarop keuzes worden voorgelegd aan mensen hebben (onbewust) invloed op de beslissingen die zij nemen. Als bijvoorbeeld vooraf geen maandelijks aflosbedrag is ingevuld, kiezen mensen voor een 8,5 procent hoger aflosbedrag dan wanneer een aflosbedrag van twee procent van de lening is ingevuld."

Als mensen zelf het totaalbedrag van een lening kunnen aanpassen, dan kiezen zij een looptijd van gemiddeld twaalf maanden korter.

Als consumenten zelf over de looptijd van de lening kunnen beslissen, dan kiezen ze voor een looptijd van gemiddeld zeven maanden langer. Deze uitkomst gaat tegen de verwachting van de onderzoekers in.

Oproep tot onderzoek in eigen context

De AFM schrijft op basis van dit specifieke onderzoek niet voor hóe consumptief-kredietaanbieders hun keuzeomgeving moeten inrichten. Wel verwacht de AFM dat kredietaanbieders zorgvuldige afwegingen maken over de inrichting van de keuzeomgeving. De AFM doet in het onderzoeksrapport ook een aantal suggesties voor ontwerpkeuzes binnen de keuzeomgeving, die kredietaanbieders zelf verder kunnen ontwikkelen.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Freo lanceert Aanlever App

Freo lanceert Aanlever App

Freo heeft een Aanlever App gelanceerd. Met de app haalt de klant "op een veilige wijze loongegevens, pensioengegevens en bankgegevens eenmalig op en geeft ons toestemming...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Het terugstorten door de AFM van meer dan een half miljoen euro aan heffingen aan Today's Tomorrow heeft geleid tot vragen aan minister Hoekstra van het Kamerlid...

Betaalpauze voor 30.000 consumenten

Betaalpauze voor 30.000 consumenten

Tot nu toe hebben bijna 30.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...