“Maatwerk bij hypotheken moet beter gefaciliteerd worden”

Enno Wiertsema nieuw 2018 resized

“Come on, een aanwijzing of aanscherping van de toezichthouder kan toch niet betekenen dat we dan maar helemaal stoppen met maatwerk?” Die verzuchting slaakt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie.

Wiertsema: “We zouden met z'n allen volwassen en professioneel genoeg moeten zijn om na de eerste schrik onszelf weer op te pakken. En te onderzoeken en begrijpen wat de AFM nu werkelijk gezegd heeft, daarmee aan de slag gaan en er beter van worden.

“Maar helaas, het gaat nog niet beter. Adviseurs moeten nog te vaak leuren en sleuren om maatwerk voor elkaar te krijgen. En moeten aan de meest idiote eisen voldoen en onnodige vragen beantwoorden, zoals extra garanties voor een ondernemer met buffers. Of dure taxatierapporten voor hypotheken met minder dan 50 procent van de WOZ-waarde. Of een hypotheek komt niet rond omdat de aanvrager te oud is, ook al leidt de nieuwe hypotheek tot een lagere maandlast. Dit kan zo niet langer; maatwerk moet beter gefaciliteerd worden. En dat kan alleen als geldverstrekkers gaan redeneren en werken vanuit heldere principes waaraan kan worden getoetst. Maar die principes of je wel of niet van de norm kunt afwijken en binnen welke kaders moeten van de aanbieders zelf komen. Dat is namelijk het hele idee van de verstrekkingsnorm; die is richtinggevend en er mág dus van worden afgeweken.

“We hebben het al jaren lang over klantbelang centraal in onze sector. Maar wat we nu zien is dat het belang van de klant en gemakzucht aan aanbiederszijde tegenover elkaar staan.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jan-Willem Raue - aQuitas assurantiën B.V. 7 juni 2023

Ik ben het volledig eens met dhr. Enno Wiertsema, vooral de dure taxatie rapporten bij minder dan de 50% Dat je te oud zou zijn voor een lagere maandlast of verduurzaming van de woning op oudere leeftijd. Juist de mensen die al langer een eigenwoning bezitten willen het liefst direct verduurzamen. We moeten inderdaad meer maatwerk kunnen leveren, waarbij we de juiste normen en waarden hanteren en verantwoording bij de adviseur komt te liggen. Met gezond boeren verstand en duidelijke onderbouwing kom je ergens.

Wing Tang - Jo(uw) Advies! 7 juni 2023

Helemaal mee eens. In de TRHK is opgenomen dat explain is toegestaan. Zorg gewoon ervoor dat je goede, duidelijke, regels optuigt in welke situaties dit mogelijk zou kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld heel vreemd zoals de Volksbank nu aflossingsvrij tot 40% toestaat i.p.v. 50% zodra de aanvraag niet annuïtair past. Je maakt de maandlast onnodig hoger terwijl het risico voor de bank niet minder wordt, eerder toeneemt omdat de betaalbaarheid voor de klant minder goed wordt. En, waarom mag de klant bij sommige geldverstrekkers nu geen opname meer doen voor consumptieve bestedingen zodra afgeweken wenst te worden van de standaard acceptatienormen? De klant heeft zijn hele leven afgelost op de woning en komt op hogere leeftijd tot de ontdekking dat hij toch een deel van de overwaarde wil consumeren. Leg mij dan uit wat het verschil is voor de klant en voor de bank qua risico en betaalbaarheid t.o.v. een andere klant met hetzelfde inkomen, een vergelijkbaar inkomen en LTV, die een lening aangaat voor een zuivere box-3 financiering (waarbij je de box-3 lening uiteraard wel toetst op box-3). Of, waarom mag bij de meeste geldverstrekkers de beheersnormen alleen toegepast worden voor degene die de woning behoudt en niet voor degene die een nieuwe woning moet zoeken? Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waar je een goed beleid voor weg zou moeten kunnen schrijven om de consument maximaal te faciliteren om een hypotheek aan te kunnen gaan dat past in de situatie van de consument zonder dat dit onverantwoord zou zijn.

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz betitelt het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ) als een goed doordacht geheel. In haar reactie op de internetconsultatie...

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Sinds 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adfiz heeft haar kennisportaal Actieve Provisietransparantie...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...