Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

Hypotheek huisje sleutel via Pixabay

De Hypotheekshop komt met ideeën om af te rekenen met financieringsbeperkingen bij voormalige sociale huurwoningen die door prijsstijgingen boven de NHG-grens zijn uitgekomen en ongesplitste verhuurde woningen.

De adviesketen: "Tegenwoordig gebeurt het nog mondjesmaat, maar in het verleden verkochten woningbouwcorporaties op grote schaal huurwoningen aan met name starters op de woningmarkt. Vaak kon daarbij gebruik worden gemaakt van een verkoop-onder-voorwaardenregeling, zoals Koopgarant, Kopen naar Wens of Slimmer kopen. In veel gevallen werd een prijsverlaging aangeboden en een terugkoopgarantie gegeven. In ruil hiervoor wordt bij doorverkoop de waardeontwikkeling gedeeld tussen de corporatie en de eigenaar. De woningen konden met NHG worden gefinancierd. 

"Een deel van deze voormalige huurwoningen is door de ontwikkeling van de huizenprijzen op dit moment echter boven de NHG-grens (2020: 310.000 euro) uitgekomen. De eigenaar komt daarmee in een lastig parket. Zonder NHG wil slechts één geldverstrekker financieren, die daarbij evenwel geen rekening houdt met de korting op de erfpachtbetaling in de eerste tien jaar (zoals bijvoorbeeld bij Koop Goedkoop). Daardoor daalt de leencapaciteit op inkomen enorm, waardoor de woning buiten bereik komt voor mensen met een middeninkomen, die er vaak drie tot vijf jaar zouden willen blijven wonen. Het alternatief is terugverkoop aan de woningbouwvereniging. Afhankelijk van de koopconstructie halveert dan de overwaarde of valt de verkoopopbrengst lager uit. 

"Een voorbeeld uit de praktijk van een woning die in 2010 werd gekocht voor 210.000 euro. Een koper zou op dit ogenblik bereid zijn om 330.000 euro te betalen. De woningbouwvereniging hanteert daarentegen de taxatiewaarde waardoor de verkoopopbrengst 30.000 tot 40.000 euro lager uitvalt. Dit beperkt de kansen om door te verhuizen naar een volgende woning aanzienlijk. Wellicht dat de mogelijkheden onderzocht kunnen worden om woningen met een marktwaarde boven de NHG-grens te kunnen verkopen zonder de voorwaarden door te geven aan de koper."

Ongesplitste verhuurde woning

De Hypotheekshop: "Soms zijn woningen zo groot, dat ze zijn verdeeld in meerdere zelfstandige woningen met een eigen opgang. Naast eigen bewoning wordt het andere deel (delen) dan verhuurd. De meeste van dit soort woningen zijn ook kadastraal gesplitst. Iedere woning krijgt dan een eigen perceelnummer en een definitieve grens. Daardoor is individuele verkoop mogelijk. Niet iedere woning mag gesplitst worden. Dit hangt af van het beleid van de gemeente of er een vergunning wordt afgegeven. Gemeenten zijn hier de laatste jaren terughoudend in geworden door een toename van verkamering. 

"Vanuit het verleden zijn nog niet alle verhuurde woningen gesplitst, waardoor consumenten bij verkoop of herfinanciering klem kunnen komen te zitten. Ook hier is het aantal geldverstrekkers dat wil financieren beperkt. Sommige willen het alleen doen als het verhuurde woningoppervlak minder dan 33 procent van het totaal vormt. Andere kennen voor beleggingspanden een hoge renteopslag (1,2 procent) en stellen als voorwaarde volledige annuïtaire aflossing, waardoor de maandlasten flink omhoog gaan. Het zou goed zijn als gemeenten voor schrijnende gevallen een coulanceregeling hanteren. Daarnaast zouden geldverstrekkers bij lage verstrekkingen (hoogte hypotheek tot 50 procent van de woningwaarde en minder dan 50 procent van de woning verhuurd) maatwerk kunnen toepassen.

"Wellicht dat de mogelijkheden onderzocht kunnen worden om woningen met een marktwaarde boven de NHG-grens te kunnen verkopen zonder de voorwaarden door te geven aan de koper. Het zou goed zijn als gemeenten voor schrijnende gevallen een coulanceregeling hanteren. Daarnaast zouden geldverstrekkers bij lage verstrekkingen (hoogte hypotheek tot 50 procent van de woningwaarde en minder dan 50 procent van de woning verhuurd) maatwerk kunnen toepassen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

De Hypotheekshop ziet momenteel op de hypotheekmarkt een groot contrast tussen de huidige aanvraagpiek en de signalen voor de wat langere termijn. De tweede week...

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Het coronavirus heeft blijkens een VEH-peiling grote invloed op de woningmarkt. De helft van de Nederlandse huiseigenaren denkt dat de waarde van huizen door de...

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...

De Hypotheekshop: "Vermijd paniek"

De Hypotheekshop: "Vermijd paniek"

De Hypotheekshop roept op om paniek op de hypotheekmarkt zoveel mogelijk te voorkomen. De adviesketen: "Dit door zorgvuldige communicatie en het vermijden van rigoureuze...

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, schrijft het Verbond van Verzekeraars...

Nog geen effect coronavirus op huizenprijzen

Nog geen effect coronavirus op huizenprijzen

De Hypotheekshop verwacht op korte termijn geen effect van het coronavirus op de huizenprijzen, vanwege het grote tekort aan woningen, de lage rente en de goede...

NVM Open Huizen Dag geannuleerd

NVM Open Huizen Dag geannuleerd

De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen met het coronavirus in Nederland.Met de huidige...

"Huizenmarkt bij uitbraak coronavirus niet buiten schot"

"Huizenmarkt bij uitbraak coronavirus niet buiten schot"

Het coronavirus kan ook de woningmarkt raken, denkt De Hypotheekshop. De adviesketen: "Vorige week werd in de media al gespeculeerd over de gevolgen voor de woningmarkt...

Hypotheek van de toekomst

Hypotheek van de toekomst

(door Mark de Rijke, De Hypotheekshop) Aan een volgend kabinet de schone taak om de hypotheek en de bijbehorende wetgeving in te richten met het oog op de toekomst. Begin...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...