Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Witwassen via Pixabay

Machine learning mag woren gebruikt om binnen het ‘regular user profile’ doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen. Aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven in hoger beroep in een zaak waarin bunq een aanwijzing van DNB aanvocht.

Het college is van oordeel dat DNB “niet duidelijk heeft gemaakt waarom de door bunq via data-analyse en statistisch onderzoek verkregen informatie ontoereikend is om voor particuliere klanten die een betaalrekening willen openen en die vallen binnen het ‘regular user profile’ het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen. Op de zitting van het College heeft bunq in aanvulling op en ter toelichting van haar werkwijze uiteengezet dat bunq bij het (digitaal) openen van een betaalrekening via de app, waartoe de particulier onder meer persoonsgegevens moet verstrekken, al veel informatie genereert over de particulier. Op basis van die informatie beoordeelt bunq aan de hand van de toelatingseisen zoals weergegeven in haar ‘Acceptance policy’ van 13 mei 2019 of de particuliere klant wordt geaccepteerd, geweigerd of dat er nadere vragen worden gesteld. Aan nieuw geaccepteerde particuliere klanten die binnen het ‘regular user profile’ vallen kent bunq dat profiel toe, met als ‘account purpose’ ‘standard payment account’.

“Bunq heeft dat ‘regular user profile’ vastgesteld op basis van een analyse van data van haar legitieme particuliere klanten en het gebruik van de betaalrekening door particuliere klanten. Daarbij gaat het om particuliere klanten tussen de achttien en 60 jaar met als land van verblijf Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje of Frankrijk, die de rekening gebruiken als ‘standard payment account’, met een maandelijks uitgaand transactievolume van 10.000 euro, een maximum saldo van 10.000 euro en een maandelijks aantal betalingen tot 150. Bunq heeft onweersproken aangevoerd dat statistisch gezien een overgrote meerderheid van haar particuliere klanten binnen dit profiel valt en de betaalrekening op vergelijkbare wijze gebruikt, terwijl zij op basis van statistisch onderzoek heeft vastgesteld dat de kans op fraude bij deze klanten kleiner is dan klanten die niet binnen dat profiel vallen en aan wie zij om die reden ook een hoger risico toekent. Op de zitting van het College heeft bunq bovendien nog benadrukt dat de ‘standard payment account’ een tamelijk beperkte rekening is waarmee onder meer geen internationale transacties (buiten de Europese Unie) kunnen worden gedaan. Dat, zoals de rechtbank DNB volgend heeft overwogen, het toekennen van een ‘standard payment account’ niettemin op een beredeneerde aanname berust, maakt op zich zelf genomen niet duidelijk waarom bunq op basis van deze informatie niet in staat was eventuele risico’s die de dienstverlening aan de particuliere klanten die vallen binnen het ‘regular user profile’ oplevert, in te schatten. Dat bunq in het ‘purpose and nature-document’ naast een ‘standard payment account’ ook een ‘secundary payment account’ en een ‘savings account’ noemt, neemt niet weg dat statistisch gezien een overgrote meerderheid van haar particuliere klanten binnen het ‘regular user profile’ valt en de betaalrekening op vergelijkbare wijze gebruikt en zij op grond daarvan het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststelt als ‘standard payment account’. Het College deelt dan ook niet het oordeel van de rechtbank dat bunq het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie pas vaststelt aan de hand van het transactiegedrag ná het aangaan van de relatie. Daaraan doet dus niet af dat bunq ná het toekennen van het ‘regular user profile’ vervolgens mede aan de hand van het transactiegedrag monitort of dat profiel bijstelling behoeft en zo nodig aanvullende vragen stelt”.

Ali Niknam, oprichter en CEO van bunq: “Wij pleiten al jaren voor een antiwitwasbeleid dat moderne technologie, zoals kunstmatige intelligentie, gebruikt om risico’s efficiënter aan te pakken. Waar DNB stond op het toepassen van eenzijdige zelfrapportage van rekeninghouders - een systeem dat rust op de eerlijkheid van witwassers - pleit bunq voor het gebruik van onder andere machine learning om witwaspraktijken tegen te gaan. Vandaag hebben wij gelijk gekregen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
bunq doneert aan Next Level voor meer diversiteit in de techsector

bunq doneert aan Next Level voor meer diversiteit in de techsector

bunq doneert 100.000 euro aan Next Level, een non-profit samenweking tussen bunq en ondernemers achter CapitalT, Tomtom en Mediamonks voor meer diversiteit in de...

Bunq: jongeren leven duurzamer dan een jaar geleden

Bunq: jongeren leven duurzamer dan een jaar geleden

Ondanks de gestegen energiekosten en torenhoge inflatie, zegt 69 procent van alle Nederlanders tussen de 18 en 42 jaar duurzamer te leven dan een jaar geleden. Dit...

Wereld barst van zaken die eenvoudiger kunnen

Wereld barst van zaken die eenvoudiger kunnen

(Uit VVP 06-2022) “Innovatie gebeurt nooit zomaar uit het niets”, aldus CEO Ali Niknam van bunq. Volgens Niknam “barst de wereld van dingen die...

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq heeft een nieuwe set tools geïntroduceerd die het mogelijk maakt om controle over financiën te krijgen. Nieuwe features zijn onder meer Easy Budgeting...

Aanpak van witwassen moet gerichter

Aanpak van witwassen moet gerichter

Een meer risicogebaseerde benadering, aldus DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’, moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden...

Jongeren denken voor hun vijftigste financieel onafhankelijk te zijn

Jongeren denken voor hun vijftigste financieel onafhankelijk te zijn

Vier op de tien Nederlandse Gen-Z’ers gaan ervan uit dat ze voor hun vijftigste financieel onafhankelijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van bunq onder 1.016...

Bunq schrapt negatieve rente

Bunq schrapt negatieve rente

Bunq gaat rekeninghouders met een saldo van minder dan 1.000.000 euro geen bewaargeld meer in rekening brengen. Voor bunq-gebruikers met een tegoed van meer dan...

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

Bunq meldt zich op hypotheekmarkt

Bunq meldt zich op hypotheekmarkt

Na de aankondiging van afgelopen december dat bunq hypotheken gaat verstrekken, lanceert de neobank nu officieel haar eigen hypotheekproduct: Easy Mortgages. Dankzij...

Bunq gaat via Tulp Group hypotheken verstrekken

Bunq gaat via Tulp Group hypotheken verstrekken

Bunq gaat vanaf volgend jaar via het eigen label - Bunq hypotheek - hypotheken verstrekken via adviseurs. Bunq-oprichter Alia Niknam zegt tegenover het FD dat de...