Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

Peter Mols en Michael Mackaaij 2019

"Al jaren ben ik van mening dat een organisatie als SIVI maximaal vindbaar moet zijn. Het beschikbaar geven van de naam SIVI.nl helpt daar weer een beetje bij. Wij zijn blij dat wij een rol hebben kunnen spelen in de overdracht van deze domeinnaam aan SIVI", aldus Michael Mackaaij (voorheen MultiSafe en tegenwoordig actief met Nexxbiz en Verne).

De nieuwe bedrijven van Mackaaij stemmen hun businessoplossingen volledig af op AFD, de standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensopslag in de verzekeringsbranche. Zo wordt deelgenomen aan de pilot voor berichtcertificering die momenteel loopt rondom de ingebruikname van de nieuwe SIVI Certificeringstool. Op bijeenkomsten en in de pers brak Mackaaij al geregeld een lans voor de SIVI-visie op digitaal zakendoen in de branche.

Dit jaar vindt onder de noemer SIVI 2.0 een vernieuwingsslag plaats van de huidige SIVI-standaarden, gericht op het efficiënt en effectief registreren en uitwisselen van gegevens. Aangeduid als AFD 2.0 wordt de All Finance Datacatalogus doorontwikkeld: dit betreft met name een moderniseringsslag rond het gebruik van entiteiten en kan ook gezien worden als een verdere normalisering van gegevensdefinities. De samenwerking met Nexxbiz heeft al geleid tot nieuwe elementen om de processturing van online betalen van verzekeringen te faciliteren. Ook loopt er een pilot rondom vrij in te vullen acceptatievragen, een belangrijke nieuwe mogelijkheid binnen AFD 2.0.

"We zien dat zowel SIVI als de ondernemingen van Mackaaij zich richten op modernisering van de keten. Met dat soort leveranciers, die over hun eigen schaduw durven te stappen en processen voor de hele keten optimaliseren, werken we graag samen", aldus Peter Mols, directeur van SIVI.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi heeft in twee papers de resultaten gepubliceerd van de samenwerking onder regie van Sivi tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De papers geven aan...

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

De Stichting Financieel Paspoort is een samenwerking aangegaan met SIVI, om openheid en verdere ontwikkeling de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF)...

Weet wat je verkoopt

Weet wat je verkoopt

Het is misschien een nog wel spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafelgesprek vertellen drie financieel adviseurs over...

Optimale taakverdeling

Optimale taakverdeling

Met Verne komen nieuwe commerciële mogelijkheden binnen bereik van tussenpersonen en volmachten, die vroeger exclusief door verzekeraars werden bediend. Aldus...

Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

“Digitale datakoppelingen versterken het klantvertrouwen in de keten. Door handmatige werkzaamheden uit te bannen bevestig je niet alleen dit vertrouwen,...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

Nu de All Finance Datacatagolus (AFD) Standaard steeds intensiever wordt toegepast bij gegevensuitwisseling in de financiële sector, heeft SIVI de AFD Certificeringstool...

Verkoop spannender dan starten advieskantoor

Verkoop spannender dan starten advieskantoor

Het is misschien een nog wel een spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafel vertellen drie financieel adviseurs over...

Weet wat je verkoopt

Weet wat je verkoopt

Het is misschien een nog wel een spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafel vertellen drie financieel adviseurs over...