Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Metalen dakgoten via Pixabay

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een (voor de storm niet aanwezige) goot van het dak van een beschadigde carport heeft geclaimd. De registratie in het EVR door Zevenwouden Verzekeringen voor de duur van vijf jaar is terecht.

Op 3 november 2021 is er een schade-expert van Crawford & Company bij de verzekeringnemer langs geweest. Later die dag heeft deze schade-expert verzekeringnemer gebeld en hem medegedeeld dat diverse onderdelen van de offerte niet klopten. Zo gaf hij aan dat er geen dakgoot op de oude constructie te zien was, dat het aantal vierkante meters minder was dan in de offerte vermeld en dat de totale schade 500 euro in plaats van ruim 4..000 euro zou belopen. De schadeclaim was volgens de expert “zeer bovenmatig en onjuist”.

Het hof geeft Zevenwouden gelijk en de verzekeringnemer een flinke veeg uit de pan: “[Appellant] lijkt niet (voldoende) in te zien dat de door hem gesignaleerde nadelige gevolgen het gevolg zijn van de verzekeringsfraude. Vanwege het karakter van de verzekeringsovereenkomst heeft een verzekeraar er groot belang bij dat hij zijn verzekeringnemers kan vertrouwen. [Appellant] heeft er nu juist duidelijk blijk van gegeven dat hij (in elk geval niet onder alle omstandigheden) een betrouwbare verzekeringnemer is. Dat Zevenwouden geen zaken meer met hem wil doen en andere verzekeraars ook huiverig zullen zijn om met hem in zee te gaan, heeft hij aan zichzelf te wijten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...