Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Euro's via Pixabay 2018

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog.

In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM de marktbijdrage doorlopend toezicht inclusief de lasten als gevolg van Brexit op 97 miljoen euro. In de begroting 2019 was dit 98,4 miljoen. Doordat de begrote lasten voor Brexit in 2020 lager zijn dan in de AFM-begroting 2019 (-2,5 miljoen euro) is echter toch geen sprake van een daling van de marktbijdrage doorlopende toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit.

De marktbijdrage doorlopend toezicht is exclusief de te verrekenen bedragen uit voorgaande jaren.

Het te heffen bedrag wordt via vaste percentages aan zestien categorieën van onder toezicht staande ondernemingen toegerekend. Onlangs is het percentage voor adviseurs en bemiddelaars naar beneden bijgesteld: van 21,2 procent naar 14,4 procent. Overigens verandert ook de maatstaf die bij adviseurs en bemiddelaars wordt gehanteerd: omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend in plaats van fte wordt het nieuwe criterium als het aan minister Hoekstra ligt.

De tarieven voor eenmalige verrichtingen, zoals vergunningaanvragen en bestuurderstoetsingen zijn bij ministeriële regeling vastgelegd en staan in beginsel voor een periode van vijf jaar vast. De begrote opbrengsten 2020 bedragen 8,8 miljoen en zijn gelijk aan de begroting 2019.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 januari 2020

Geen touw vast te knopen aan dit verhaal, ook niet na lezing van die Agenda 2020, waar ik aantref: "De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag". Kort samengevat: de AFM krijgt meer werk door de Brexit. Maar dat meer werk kost weer minder dan een jaar eerder gedacht. Daardoor gaat de marktbijdrage voor het intermediair als je dat extra werk niet meerekent omhoog. Kunt u het nog volgen? Ik niet. Misschien moeten we langzamerhand maar eens toe naar een volgende AFM-vergunning: Inzicht toezichtskosten AFM.

Meer over
AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Het terugstorten door de AFM van meer dan een half miljoen euro aan heffingen aan Today's Tomorrow heeft geleid tot vragen aan minister Hoekstra van het Kamerlid...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

De AFM stort 555.000 euro aan heffingen terug aan Today's Tomorrow (TT), dat het geld overmaakt aan de vereffenaar van het GFH Paraplufonds. De actie is het gevolg...