Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Euro's via Pixabay 2018

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog.

In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM de marktbijdrage doorlopend toezicht inclusief de lasten als gevolg van Brexit op 97 miljoen euro. In de begroting 2019 was dit 98,4 miljoen. Doordat de begrote lasten voor Brexit in 2020 lager zijn dan in de AFM-begroting 2019 (-2,5 miljoen euro) is echter toch geen sprake van een daling van de marktbijdrage doorlopende toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit.

De marktbijdrage doorlopend toezicht is exclusief de te verrekenen bedragen uit voorgaande jaren.

Het te heffen bedrag wordt via vaste percentages aan zestien categorieën van onder toezicht staande ondernemingen toegerekend. Onlangs is het percentage voor adviseurs en bemiddelaars naar beneden bijgesteld: van 21,2 procent naar 14,4 procent. Overigens verandert ook de maatstaf die bij adviseurs en bemiddelaars wordt gehanteerd: omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend in plaats van fte wordt het nieuwe criterium als het aan minister Hoekstra ligt.

De tarieven voor eenmalige verrichtingen, zoals vergunningaanvragen en bestuurderstoetsingen zijn bij ministeriële regeling vastgelegd en staan in beginsel voor een periode van vijf jaar vast. De begrote opbrengsten 2020 bedragen 8,8 miljoen en zijn gelijk aan de begroting 2019.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 januari 2020

Geen touw vast te knopen aan dit verhaal, ook niet na lezing van die Agenda 2020, waar ik aantref: "De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag". Kort samengevat: de AFM krijgt meer werk door de Brexit. Maar dat meer werk kost weer minder dan een jaar eerder gedacht. Daardoor gaat de marktbijdrage voor het intermediair als je dat extra werk niet meerekent omhoog. Kunt u het nog volgen? Ik niet. Misschien moeten we langzamerhand maar eens toe naar een volgende AFM-vergunning: Inzicht toezichtskosten AFM.

Meer over
Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades

Adviseur heeft voorsprong op Googles en Lemonades

Denk voortdurend: wat wil de klant? En maak duidelijke afspraken, leg deze goed vast en kom ze na. Dan kom je als financieel adviseur echt al een heel eind als het...

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

Pensioenfederatie verbaasd over goedkeuring begroting DNB

De Pensioenfederatie is "verbaasd" dat de minister van Financiën opnieuw met een forse overschrijding van het kostenkader door DNB akkoord gaat. De federatie:...

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Uit AFM-onderzoek blijkt dat het volledig voldoen aan de nieuwe MiFID II-regelgeving beleggingsondernemingen "nog flinke uitdagingen biedt". De AFM benadrukt in...

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Kostenkader 2020 DNB aanzienlijk meer verhoogd dan vorig jaar aangekondigd

Minister Hoekstra verhoogt het kostenkader 2020 van DNB met aanzienlijk meer dan hij een jaar geleden aankondigde: met 18,6 miljoen euro naar 188,4 miljoen euro....

AFM over nazorg: de slimme onderscheiding

AFM over nazorg: de slimme onderscheiding

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren) Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer door je klanten adequate nazorg te...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie...

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden Bank een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels. De AFM selecteerde...

AFM zet rem op overkreditering

AFM zet rem op overkreditering

De AFM heeft verschillende maatregelen getroffen voor het overtreden van consumptief-kredietregels. Een aantal kredietverstrekkers verstrekte in de periode 2016...

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

Dankzij samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan de AFM efficiënter controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s...