Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Euro's via Pixabay 2018

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog.

In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM de marktbijdrage doorlopend toezicht inclusief de lasten als gevolg van Brexit op 97 miljoen euro. In de begroting 2019 was dit 98,4 miljoen. Doordat de begrote lasten voor Brexit in 2020 lager zijn dan in de AFM-begroting 2019 (-2,5 miljoen euro) is echter toch geen sprake van een daling van de marktbijdrage doorlopende toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit.

De marktbijdrage doorlopend toezicht is exclusief de te verrekenen bedragen uit voorgaande jaren.

Het te heffen bedrag wordt via vaste percentages aan zestien categorieën van onder toezicht staande ondernemingen toegerekend. Onlangs is het percentage voor adviseurs en bemiddelaars naar beneden bijgesteld: van 21,2 procent naar 14,4 procent. Overigens verandert ook de maatstaf die bij adviseurs en bemiddelaars wordt gehanteerd: omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend in plaats van fte wordt het nieuwe criterium als het aan minister Hoekstra ligt.

De tarieven voor eenmalige verrichtingen, zoals vergunningaanvragen en bestuurderstoetsingen zijn bij ministeriële regeling vastgelegd en staan in beginsel voor een periode van vijf jaar vast. De begrote opbrengsten 2020 bedragen 8,8 miljoen en zijn gelijk aan de begroting 2019.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 januari 2020

Geen touw vast te knopen aan dit verhaal, ook niet na lezing van die Agenda 2020, waar ik aantref: "De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag". Kort samengevat: de AFM krijgt meer werk door de Brexit. Maar dat meer werk kost weer minder dan een jaar eerder gedacht. Daardoor gaat de marktbijdrage voor het intermediair als je dat extra werk niet meerekent omhoog. Kunt u het nog volgen? Ik niet. Misschien moeten we langzamerhand maar eens toe naar een volgende AFM-vergunning: Inzicht toezichtskosten AFM.

Meer over
AFM-boete van 1.125.000 euro voor SCF Benelux

AFM-boete van 1.125.000 euro voor SCF Benelux

De AFM heeft aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. (SCF Benelux) een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief kredietregels. SCF...

"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

"Leennormen bepalen aan hand meer representatief huishoudtype"

DNB en AFM zijn bezorgd over de lage en soms zelfs negatieve buffers die sommige huishoudtypen overhouden bij een maximale financieringslast. De toezichthouders...

Nieuwe regelgeving voor innovatie niet nodig

Nieuwe regelgeving voor innovatie niet nodig

AFM en DNB constateren dat nieuwe regelgeving en beleid voor innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen over het algemeen niet nodig is....

Rob Langezaal lid raad van toezicht AFM

Rob Langezaal lid raad van toezicht AFM

Rob Langezaal is door de minister van Financiën benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de AFM. Met deze benoeming zijn alle vacatures binnen de...

David Voetelink benoemd tot lid raad van toezicht AFM

David Voetelink benoemd tot lid raad van toezicht AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de AFM. De benoeming is per 15 juli 2019 en geldt voor...

Banken keerden 1,27 miljard uit aan gedupeerde mkb'ers

Banken keerden 1,27 miljard uit aan gedupeerde mkb'ers

Vijf banken hadden eind mei 2019 aan alle gedupeerde mkb’ers een aanbod gedaan in het  kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK). De bank...

AFM-boete van 50.000 euro voor Frederic Amar

AFM-boete van 50.000 euro voor Frederic Amar

De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Frederic Amar, ceo van Esperite. Dit omdat hij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM....

AFM: activering consumenten met woekerpolis afgerond

AFM: activering consumenten met woekerpolis afgerond

Verzekeraars hebben hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. In 9 procent van de gevallen...

Adviseurs betalen minder toezichtskosten

Adviseurs betalen minder toezichtskosten

De verlaging van het aandeel van adviseurs en bemiddelaars in de totale toezichtskosten is zichtbaar in de net gepubliceerde tarieven 2019. Volgens de Regeling bekostiging...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...