Marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief Brexit-lasten omhoog

Euro's via Pixabay 2018

De marktbijdrage doorlopend AFM-toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit gaat in 2020 omhoog.

In de vorige week gepubliceerde Agenda 2020 begroot de AFM de marktbijdrage doorlopend toezicht inclusief de lasten als gevolg van Brexit op 97 miljoen euro. In de begroting 2019 was dit 98,4 miljoen. Doordat de begrote lasten voor Brexit in 2020 lager zijn dan in de AFM-begroting 2019 (-2,5 miljoen euro) is echter toch geen sprake van een daling van de marktbijdrage doorlopende toezicht exclusief de lasten als gevolg van Brexit.

De marktbijdrage doorlopend toezicht is exclusief de te verrekenen bedragen uit voorgaande jaren.

Het te heffen bedrag wordt via vaste percentages aan zestien categorieën van onder toezicht staande ondernemingen toegerekend. Onlangs is het percentage voor adviseurs en bemiddelaars naar beneden bijgesteld: van 21,2 procent naar 14,4 procent. Overigens verandert ook de maatstaf die bij adviseurs en bemiddelaars wordt gehanteerd: omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend in plaats van fte wordt het nieuwe criterium als het aan minister Hoekstra ligt.

De tarieven voor eenmalige verrichtingen, zoals vergunningaanvragen en bestuurderstoetsingen zijn bij ministeriële regeling vastgelegd en staan in beginsel voor een periode van vijf jaar vast. De begrote opbrengsten 2020 bedragen 8,8 miljoen en zijn gelijk aan de begroting 2019.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 21 januari 2020

Geen touw vast te knopen aan dit verhaal, ook niet na lezing van die Agenda 2020, waar ik aantref: "De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag". Kort samengevat: de AFM krijgt meer werk door de Brexit. Maar dat meer werk kost weer minder dan een jaar eerder gedacht. Daardoor gaat de marktbijdrage voor het intermediair als je dat extra werk niet meerekent omhoog. Kunt u het nog volgen? Ik niet. Misschien moeten we langzamerhand maar eens toe naar een volgende AFM-vergunning: Inzicht toezichtskosten AFM.

Meer over
Geen Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars in 2019

Geen Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars in 2019

Het voorjaar van 2020 is de eerstvolgende keer dat de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) wordt verstuurd. In 2019 ontvangen adviseurs en bemiddelaars...

Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

Jeroen Oversteegen aan het intermediair: "Laat je niet buitenspel zetten"

"Als het intermediair zijn rol niet pakt, rest de geldverstrekker niets anders dan rechtstreeks met de consument te communiceren." Zo begint de recente blog van...

Ikbenfrits: veel banken leven AFM-leidraad oversluitboete niet na

Ikbenfrits: veel banken leven AFM-leidraad oversluitboete niet na

Uit onderzoek van ikbenfrits blijkt dat veel banken de AFM-leidraad bij het berekenen van een oversluitboete. niet naleven. Het onderzoek werd besproken in televisieprogramma...

Procentuele bijdrage adviseurs aan toezichtskosten nog verder omlaag

Procentuele bijdrage adviseurs aan toezichtskosten nog verder omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentgewijs zelfs nog iets minder bijdragen aan de kosten van het financieel toezicht dan was aangekondigd: 13,4 procent in plaats...

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

De AFM heeft SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen een boete opgelegd van in totaal 400.000 euro (200.000 euro per verzekeraar). Dit omdat beide verzekeraars in april...

AFM-boete van 100.000 euro voor vermogensbeheerder

AFM-boete van 100.000 euro voor vermogensbeheerder

De AFM heeft een boete van 100.000 euro opgelegd aan H.J. Holtschoppen, voormalig vermogensbeheerder  van De Waerdt Vermogensbeheer in Roermond. De boete is...

"Financiële sector is geen eiland"

"Financiële sector is geen eiland"

AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven constateert in het jaarverslag 2018 dat de kloof tussen financiële sector en samenleving nog steeds niet afdoende is verkleind....

Merel van Vroonhoven vertrekt bij AFM

Merel van Vroonhoven vertrekt bij AFM

Merel van Vroonhoven stopt per 1 september als bestuursvoorzitter van de AFM. Na vijfenhalf jaar voorzitterschap heeft zij besloten om leraar te worden in het speciaal...

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

"Verkeerde inzet van algoritmes leidt ertoe dat ik wel eens denk dat het liedje van Louis Davids “als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een...

AFM-boetes voor aanbieden obligaties Zonneperceel zonder prospectus

AFM-boetes voor aanbieden obligaties Zonneperceel zonder prospectus

De AFM heeft twee bestuurlijke boetes van elk € 75.000 opgelegd aan Jean Louis Bertholet en Symen Jellema omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel...