Maximale kredietvergoeding van 14% wordt niet verlaagd

Euro's via Pixabay 2018

Minister Hoekstra ziet "geen aanleiding te onderzoeken hoe de rentepercentages voor kredieten aan particulieren verder kunnen worden verlaagd. Belangrijker is dat schuldeisers zich redelijk opstellen op het moment dat betalingsproblemen ontstaan en dat consumenten niet in uitzichtloze situaties terecht komen".

Hoekstra in antwoord op Kamervragen: "De maximale kredietvergoeding is in vergelijking met andere landen niet hoog. De rente mag niet hoger zijn dan veertien procent (twaalf procent plus de wettelijke rente, thans twee procent) op jaarbasis. Veel andere landen kennen geen maximale kredietvergoeding of hebben een hoger percentage vastgesteld. Zo geldt bijvoorbeeld een percentage van 100 procent voor ‘payday loans’ in het Verenigd Koninkrijk.

"Als onderdeel van het Actieplan Brede Schuldenaanpak bent u vorige jaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar risico’s op het gebied van consumptieve kredietverlening en de doelstellingen en vervolgstappen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat volgens schuldenexperts de maximale kredietvergoeding niet de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van problematisch schulden. Zij vinden het percentage van veertien procent niet te hoog."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Banken lichten afwijzing zakelijke kredietaanvraag beter toe

Banken lichten afwijzing zakelijke kredietaanvraag beter toe

In de nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB, die binnenkort in werking zal treden, zullen banken meer aandacht besteden aan een goede mondelinge...

Kabinet verlaagt maximale kredietvergoeding structureel

Kabinet verlaagt maximale kredietvergoeding structureel

Het kabinet gaat de maximale kredietvergoeding structureel verlagen van veertien naar tien procent. Beoogd is om de structurele verlaging te laten aansluiten op...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Minister consulteert beleidsnota structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Minister consulteert beleidsnota structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Minister Hoekstra is de internetconsultatie gestart van een beleidsnota over structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding. Het voorstel is om de opslag...

Banken mogen bereiken pensioengerechtigde leeftijd meewegen

Banken mogen bereiken pensioengerechtigde leeftijd meewegen

De meeste banken zullen rekening houden met de pensioengerechtigde leeftijd van een consument, omdat dit impact kan hebben op de financiële situatie van die...

Kabinet: nooit lening geven bij negatieve beoordeling kredietwaardigheid

Kabinet: nooit lening geven bij negatieve beoordeling kredietwaardigheid

Het kabinet staat niet positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie om in specifieke en gerechtvaardigde omstandigheden, zoals bij een langdurige relatie...

Financiering bedrijven door banken in coronatijd stijgt door naar 60,5 miljard

Financiering bedrijven door banken in coronatijd stijgt door naar 60,5 miljard

De kredietverlening door banken aan bedrijven tijdens de coronacrisis is de afgelopen maand doorgegroeid van 56,7 naar 60,5 miljard euro. Sinds het begin van de...

VFN tegen voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

VFN tegen voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

De VFN is tegen het voornemen van minister Hoekstra om de tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding voort te zetten tot 1 juli 2022. “Wij zijn...

Internetconsultatie voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Internetconsultatie voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Financiën is de internetconsultatie gestart van de voortzetting van de tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding. Met dit wijzigingsbesluit wordt...

Eventuele structurele verlaging maximale kredietvergoeding aan volgend kabinet

Eventuele structurele verlaging maximale kredietvergoeding aan volgend kabinet

Minister Hoekstra laat een eventuele structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding aan een volgende regering. De minister op grond van SEO-onderzoek: “Een...