Mediation bij echtscheiding niet gedekt op rechtsbijstandverzekering

Scheiding via Pixabay tekening

(Kifid-uitspraak GC 2021-0279) De vraag is of de uitvoerder dekking moet verlenen voor mediation bij echtscheiding. De Geschillencommissie oordeelt dat echtscheiding niet op de rechtsbijstandverzekering is verzekerd. Gelet daarop hoeft de uitvoerder (Achmea Rechtsbijstand) ook geen dekking te verlenen voor mediation. De commissie wijst de vordering af.

De commissie “begrijpt dat de consument van mening is dat mediation niet kan worden aangemerkt als rechtshulp omdat de wijze waarop hij en zijn voormalige echtgenote door de mediator zijn geholpen anders is dan als hij zou zijn bijgestaan door een advocaat.

“Los van de vraag of mediation wel of niet kan worden aangemerkt als rechtshulp, kan dit argument naar het oordeel van de commissie niet leiden tot dekking op de rechtsbijstandverzekering. Dit komt omdat uit artikel 11 van de voorwaarden volgt dat rechtsbijstand oftewel rechtshulp bij een (dreigend) juridisch geschil is verzekerd op de rechtsbijstandverzekering. Hieruit volgt dat als er geen sprake is van rechtshulp er ook geen dekking is op de rechtsbijstandverzekering. Dat het gaat om een verzekering voor rechtshulp blijkt eveneens ook uit de benaming van de verzekering”.

Reactie toevoegen

 
Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

‘Op het recht vertrouwen’, heet de op de financieel adviseur gerichte special die ARAG heeft gemaakt in samenwerking met VVP en die dinsdag is verschenen....

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Eerste Vraag het DAS-dag samen met adviseurs

Eerste Vraag het DAS-dag samen met adviseurs

Met dertig juristen heeft DAS afgelopen zaterdag ruim 180 klanten van distributiepartners geholpen met gratis juridisch advies. Het was de eerste keer dat DAS een...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...