Meefinancieren NHG-premie kost staat te veel geld

Kasja Ollongren 2017

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is tegen meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek. Ollongren: "Het kabinet blijft voorstander van de eerder met de Kamer afgesproken maximering van de LTV op 100% en de afspraken hierover in het Regeerakkoord. Bovendien zou het meefinancieren van de NHG-premie leiden tot een budgettaire derving voor de Rijksbegroting. Om deze redenen ben ik geen voorstander van het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek."

Budgettair gezien heeft het meefinancieren van de NHG-premie voor alle huizenkopers een negatief effect op de Rijksbegroting via hogere kosten van de hypotheekrenteaftrek. De derving van een verhoging van de LTV-limiet met 1%-punt voor NHG-hypotheken loopt jaarlijks op van 1 miljoen in 2019 tot structureel 25 miljoen per jaar in 2049. Deze kosten komen voort uit het feit dat de hypotheekschuld van deze groep door het meefinancieren 1% hoger zal zijn waarover dan hypotheekrenteaftrek mogelijk is, schetst de minister.

Volgens de minister zal de dinsdag bekendgemaakte verlaging van de NHG-premie naar 0,9 procent de toegang tot een hypotheek met NHG verbeteren doordat de kosten afnemen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Edwin Nijenhuis - LINIE FC 31 oktober 2018

Kijk daar komt de aap uit de mouw. Afbouwen van de hypotheekrenteaftrek heeft een hidden politieke agenda onder druk van economen en internationale instituten die onze begroting onder de loep nemen (want kwetsbaar bij rentestijgingen met onze nat. hypotheekschuld). Waar gaat dit over? Bij een max. NHG garantie van € 265.000 à 0,9% premie geeft bij een rentevoet van 3% maar liefst € 94 renteaftrek ... over 30 jaar. Dus nu betaalt deze koper de premie uit zijn eigen zak. Kan ie niet uitgeven aan meubeltjes, auto's, bouwmaterialen enz. Dat is aan gederfde BTW € 556,50 per direct. Waar heeft mevr. Ollongren rekenen geleerd? Ik denk dat mevr. Ollongren met deze beslissing de staat te veel geld kost en de staat ons.

Meer over
Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

Halvering aantal huishoudens dat beroep doet op NHG

Halvering aantal huishoudens dat beroep doet op NHG

Het totaal aantal NHG-garanties nam in het vierde kwartaal van 2018 vergeleken met een jaar eerder met 6,2 procent af.In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een...

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

De verhoging van de NHG-grens van 265.000 naar 290.000 euro is volgens Knab de belangrijkste reden voor die flinke toename van het aantak hypotheekaanvragen met...

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Een aantal financiële dienstverleners slaan samen de handen ineen om meer financiële zelfredzaamheid voor burgers mogelijk te maken. De partijen zijn APG,...

25-jarig NHG bouwt mee aan veilige online omgeving

25-jarig NHG bouwt mee aan veilige online omgeving

NHG gaat zich samen met diverse instanties inzetten om een sector overstijgende online omgeving te bouwen, waarin mensen veilig financiële informatie kunnen...

Rekenexperts voor Inkomensverklaring Ondernemer geselecteerd

Rekenexperts voor Inkomensverklaring Ondernemer geselecteerd

Vier partijen zijn geselecteerd als door NHG geaccrediteerde Rekenexpert voor de Inkomensverklaring Ondernemer: Overviewz te Barneveld, Pentrax Advies te Nijmegen,...