Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Lege zakken via Pixabay

Dertig procent van de bevolking van vijftien jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zal verslechteren. Begin 2021 was dat nog zestien procent. Huurtoeslagontvangers waren pessimistischer dan eigenwoningbezitters en overige huurders. Ze gaven al in 2021 aan vaker financiële problemen te hebben. In de vandaag uitgekomen CBS-publicatie Materiële Welvaart in Nederland 2022 staan de verdelingen van inkomen, vermogen, bestedingen en opvattingen over de financiële situatie centraal.

Van de mensen die in een huurwoning wonen en huurtoeslag ontvangen, verwachtte 36 procent begin 2022 dat de financiële situatie van het huishouden zal verslechteren. Dat is meer dan bij eigenwoningbezitters (29 procent). Huurders zonder huurtoeslag zitten er met 33 procent tussenin.

Tien procent gaf in het eerste kwartaal van 2022 aan dat het huishouden toen spaartegoeden moest aanspreken. Een jaar eerder was dat nog zeven procent. Tegelijkertijd zeiden minder mensen geld over te houden: 60 procent in het eerste kwartaal van 2022 tegen 64 procent begin 2021. De verschillen zijn toe te schrijven aan veranderingen bij huurders met huurtoeslag en woningeigenaren. Beide groepen moesten in 2022 vaker een beroep doen op spaartegoeden. Daarnaast hielden woningeigenaren iets minder vaak geld over dan in 2021 (74 procent tegen 71 procent in 2022).

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitzondering op provisieverbod

Uitzondering op provisieverbod

Er komt een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners voor het bemiddelen en adviseren van consumenten met (voorzienbare) betalingsachterstanden...

Minister geeft voortaan diploma af

Minister geeft voortaan diploma af

Niet langer de exameninstituten maar de minister van Financiën geeft in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk de diploma's af. Dat stelt het ministerie voor in...

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Het ministerie van Financiën is nog steeds niet verder met de Centrale Examenbank Wft. Sterker: de inschrijvers die zijn afgewezen, wachten nog steeds op de...

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar van SNS Reaal geëist dat het salaris terugvordert bij de vertrokken SNS-topman Ronald Latenstein. Dat schrijft...

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Minister Dijsselbloem vindt dat Financiën uitvoering heeft gegeven aan motie 118 vakbekwaamheid. Dat schrijft hij in een vrijdag aan de Tweede Kamer verzonden...

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Op 15 oktober vindt er op het ministerie van Financiën overleg plaats over versoepeling van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Naast de intermediairorganisaties...

De jager wenst dienende rol financiële sector

De jager wenst dienende rol financiële sector

De minister van Financiën is van plan de SER advies te vragen over de vraag hoe de financiële sector een meer dienende rol kan gaan vervullen ten opzichte...

Minister zet beroepseed door

Minister zet beroepseed door

Financiën houdt vast aan een beroepseed voor financiële dienstverleners en hun personeel. Voor personen die worden getoetst op hun geschiktheid wordt de...

Commissie de wit hard voor dnb en financiën

Commissie de wit hard voor dnb en financiën

"De commissie stelt vast dat de Nederlandse autoriteiten in het belang van de financiële stabiliteit terecht hebben ingegrepen bij Fortis en heeft waardering...

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Minister De Jager van Financiën laat onderzoeken of een verbod voor banken in Nederland om te handelen voor eigen rekening wenselijk is. Zoja, dan zet hij in...