Meer ruimte voor verlofsparen

Wouter Koolmees 2017

Er komt – in het kader van de herziening van het pensioenstelsel – meer ruimte voor verlofsparen. Minister Koolmees: “Sociale partners hebben verzocht om extra fiscale ruimte om in cao’s afspraken te kunnen maken over het inzetten van bovenwettelijk verlof, mede om vervroegd uittreden mogelijk te maken. Dit bovenwettelijk betaald verlof komt bovenop het reguliere jaarlijkse verlof. Dit verlof kan op allerlei moment gedurende de loopbaan (gedeeltelijk) worden opgenomen. Het kabinet is bereid die mogelijkheid te bieden en zal dit ondersteunen door meer fiscale ruimte te bieden om verlof op te sparen. Op dit moment kunnen werknemers maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd verlof opsparen. Het verhogen van deze grens naar 100 weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Sociale partners kunnen op de cao-tafel afspraken maken om bij overwerk of ploegendiensten (deels) beloning via extra verlofopbouw te laten plaatsvinden. Op die manier vertaalt zwaar(der) werk zich in de mogelijkheid om vervroegd uit te treden of vaker en meer verlof op te nemen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verhoging rente op studieschuld van de baan

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Een grote overwinning voor studenten. Zo betitelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het nieuws dat het kabinet de aangekondigde verhoging van de rente op...

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Het kabinet staat niet achter het idee van de gemeente Leiden om mensen met een bijstandsuitkering in staat te stellen tot bijverdienen middels kamerverhuur. Staatssecretaris...

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, OSF, Fractie-Duthler, SGP, VVD, CDA en D66. Tegen: PvdA, GroenLinks,...

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Het Verbond van Verzekeraars gaat "graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie bij preventie en re-integratie...

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Minister Koolmees beziet of er belemmeringen zijn die maken dat kleine ondernemers zelden kiezen voor het eigenrisicodragerschap in het hybride stelsel. Koolmees:...

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister...