Meer WIA-aanvragen dan verwacht

UWV

In 2023 heeft UWV meer WIA-aanvragen ontvangen dan verwacht. Het gaat om een totaal van 76.000 aanvragen. Dat zijn zo’n 10.000 meer WIA-aanvragen dan in 2022 (een toename van circa veertien procent).

De eerste oorzaak is de groeiende werkgelegenheid en de stijging van de AOW-leeftijd. Hierdoor is er een toename van het aantal mensen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt.

Ten tweede is het aantal WIA-aanvragen in de afgelopen jaren beïnvloed door de coronapandemie. In de eerste acht maanden van 2023 hebben meer mensen met de diagnose corona en long-covid een WIA-uitkering toegekend gekregen dan in dezelfde periode één jaar eerder.

Minister Van Gennip: “Vermoedelijk heeft ook de spanning op de arbeidsmarkt een verhogend effect op het aantal WIA-aanvragen. Enerzijds kan de overspannen arbeidsmarkt leiden tot een hogere werkdruk en meer (langdurig) ziekteverzuim. Anderzijds zijn er meer mensen met een kwetsbare positie aan het werk gegaan, die een hoger risico hebben op langdurig ziekteverzuim.”

Op dit moment doet UWV een nadere analyse naar de oorzaken van de toename van het aantal WIA-aanvragen. De bevindingen zijn naar verwachting dit najaar bekend. Ook voert TNO – in samenwerking met UWV – onderzoek uit naar de relatie tussen (langdurig) ziekteverzuim en de WIA-instroom. Daarnaast loopt er een verkennend onderzoek van TNO naar de factoren van aan werk gerelateerd ziekteverzuim, waarbij ook gekeken wordt naar de kenmerken en redenen van personen die met psychische klachten instromen in de WIA. Naar verwachting worden deze onderzoeken na de zomer afgerond

Reactie toevoegen

 
Praktisch beoordelen 1 juli van start

Praktisch beoordelen 1 juli van start

Vanaf 1 juli wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke...

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Mensen die ziek zijn geworden in de WW en vervolgens arbeidsongeschikt worden, krijgen soms een lagere uitkering door de manier waarop het zogenaamde ‘dagloon’...

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er...

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot...