Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Huis te koop (aangekocht) 2018 TB

Uit een analyse van De Hypotheekshop blijkt dat rentezekerheid niet altijd de enige factor is die de keuze voor de rentevaste periode bepaalt.

De adviesketen: "De keuze is uiteraard afhankelijk van iemands behoefte aan zekerheid. Uit onze analyse (2019) blijkt echter ook dat in sommige situaties wat vaker voor een bepaalde renteperiode wordt gekozen.

"Kopers van een appartement kiezen vaker voor tin jaar vast. Mensen die gaan verbouwen of een nieuwbouwwoning kopen kiezen relatief meer voor twintig jaar.

"Samenwoners zetten de rente twintig jaar vast, terwijl alleenstaanden voor tien jaar opteren.

"Huishoudinkomens tot 50.000 euro per jaar kiezen meestal voor tien jaar, terwijl hogere inkomens vaker voor twintig jaar gaan.

"Mensen van vijftig jaar of ouder - met name vanaf zeventig jaar oud - zetten de rente vaker tien jaar vast. 

"De keuze voor een bepaalde rentevaste periode is, naast rentezekerheid, dus afhankelijk van factoren die samenhangen met leeftijd, huizenprijzen en hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde. Vanzelfsprekend is ook het verschil in (netto) maandlast van belang. Tot slot heeft ook de systematiek waarmee iemands leencapaciteit wordt bepaald invloed op de keuze voor een rentevaste periode."

Momenteel zetten consumenten in circa 70 procent van de gevallen de hypotheekrente vast voor een periode van 10 of 20 jaar

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Druk op de huizenprijzen ontstaat volgens De Hypotheekshop niet alleen door een eventuele stijging van de rente, maar ook door de kosten van verduurzaming en de...

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

Minister Hoekstra van Financién houdt een 'geen gezeur'-bepaling voor een kleine hypotheek af. Dat blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen. De minister: "Het...

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van...

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek niet aantrekkelijk

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek niet aantrekkelijk

Het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek is voor huishoudens geen aantrekkelijke optie. Aldus een research paper van de Amsterdam...

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

De Hypotheekshop roept geldverstrekkers op het voorbeeld van ABN Amro en Florius te volgen en af te rekenen met de moeilijkheid om de poliswaarde af te kopen en...