Meeste risico op WIA vanwege PCS in zorg & welzijn en onderwijs

Virus 2 via Pixabay

In de bedrijfstakken zorg & welzijn en onderwijs leiden langdurige klachten na corona, het postcovidsyndroom (PCS), significant vaker tot een aanvraag voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (WIA) dan in andere sectoren. En bij vrouwen is de kans dat ze (mede) vanwege PCS een WIA-aanvraag doen twee keer zo groot als bij mannen. Dat zijn enkele van de bevindingen in het UWV Kennisverslag ‘Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022'.

UWV: "In de sector zorg & welzijn is het risico op een WIA-aanvraag (mede) vanwege PCS bijna 80 procent groter dan gemiddeld, in het onderwijs is het risico bijna 30 procent groter dan gemiddeld. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat in deze bedrijfstakken veel vrouwen werken, maar dat verklaart niet het gehele verschil: er lijkt ook sprake te zijn van een verhoogde besmettingskans."

In de analyse is gekeken naar ruim 2600 WIA-claimbeslissingen in 2022 waarbij PCS hoofd- of nevendiagnose was. In 82 procent van de gevallen leidt dit tot een toekenning van een WIA-uitkering vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In 66 procent van deze beslissingen waren de langdurige coronaklachten de hoofddiagnose, in 34 procent was het een nevendiagnose. De kans op een WIA-toekenning is groter wanneer PCS de hoofddiagnose is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Uit onderzoek door Acture blijkt dat het geven van een niet-ziek bonus niet echt helpt. Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden...

Eigenrisicodragerschap Ziektewet stijgt

Eigenrisicodragerschap Ziektewet stijgt

Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in de totale loonsom van alle werkgevers vrijwel stabiel. In 2023 komt dit aandeel naar verwachting uit...