Meeste risico op WIA vanwege PCS in zorg & welzijn en onderwijs

Virus 2 via Pixabay

In de bedrijfstakken zorg & welzijn en onderwijs leiden langdurige klachten na corona, het postcovidsyndroom (PCS), significant vaker tot een aanvraag voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (WIA) dan in andere sectoren. En bij vrouwen is de kans dat ze (mede) vanwege PCS een WIA-aanvraag doen twee keer zo groot als bij mannen. Dat zijn enkele van de bevindingen in het UWV Kennisverslag ‘Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022'.

UWV: "In de sector zorg & welzijn is het risico op een WIA-aanvraag (mede) vanwege PCS bijna 80 procent groter dan gemiddeld, in het onderwijs is het risico bijna 30 procent groter dan gemiddeld. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat in deze bedrijfstakken veel vrouwen werken, maar dat verklaart niet het gehele verschil: er lijkt ook sprake te zijn van een verhoogde besmettingskans."

In de analyse is gekeken naar ruim 2600 WIA-claimbeslissingen in 2022 waarbij PCS hoofd- of nevendiagnose was. In 82 procent van de gevallen leidt dit tot een toekenning van een WIA-uitkering vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In 66 procent van deze beslissingen waren de langdurige coronaklachten de hoofddiagnose, in 34 procent was het een nevendiagnose. De kans op een WIA-toekenning is groter wanneer PCS de hoofddiagnose is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
BAZ: RADI AOV wil snel duidelijkheid over peildatum

BAZ: RADI AOV wil snel duidelijkheid over peildatum

RADI AOV ziet een aantal goede elementen in het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ), maar heeft ook diverse vragen en zorgen....

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz: "BAZ goed doordacht geheel"

Adfiz betitelt het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ) als een goed doordacht geheel. In haar reactie op de internetconsultatie...

Geen Eerstejaars Ziektewetbeoordeling-convenant

Geen Eerstejaars Ziektewetbeoordeling-convenant

UWV werkt momenteel hard om de achterstanden in de WIA weg te werken. Deze prioritering heeft consequenties, waardoor UWV op dit moment geen Eerstejaars Ziektewetboordeling-convenant...

SharePeople: "Verruim wachttijd BAZ naar twee jaar"

SharePeople: "Verruim wachttijd BAZ naar twee jaar"

SharePeople roept op de wachttijd van de voorgestelde BAZ te verruimen van één naar twee jaar. Dit in haar reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel...

"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Het is voor ons onbegrijpelijk dat er voor een dergelijke minimale dekking van de BAZ een premiebetaald dient te worden van 195 euro per maand." Dat stelt ZZP Nederland...

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Nationale-Nederlanden riep in haar kennissessie op het VVP-event Inkomen adviseurs op te helpen bij het verlagen van het ziekteverzuim in Nederland. Ga in gesprek...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren gaan omhoog. De gemiddelde premie...

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Laten we samen werkgevers de zorg rond ziekte en verzuim uit handen nemen, op een pragmatische manier. Aldus product manager Jorn Soethout tijdens de kennissessie...

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

De Nederlandse Orde van Advocaten juicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gebaseerd op een duaal stelsel op zich toe, maar meent dat een...