"Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt"

Overstroming via Pixabay

Veel verzekeraars dekken volgens het Verbond de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken. 

Het Verbond houdt de situatie rondom de grote rivieren nauwlettend in de gaten. Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99 procent van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen besluiten tot gedeeltelijke vergoeding (donderdagavond kondigde het kabinet aan dat deze wet wordt toegepast).

Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, is in Limburg aanwezig.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 20 juli 2021

Het zou goed zijn als het Verbond het voortouw neemt bij de algehele voorlichting. Nu zag ik gisteravond op tv bij de NOS een collega, die vertelde, dat opstal/ inboedel/inventaris verzekerd was, maar bedrijfsstilstand niet. Bedrijfsstilstand is naar mijn idee ook in dit soort gevallen, wanneer er dekking is onder de bedrijfsschadeverzekering meeverzekerd. Wat betreft WTS kan/moet het verbond richting regering denk ook het voortouw nemen. Bewoners en ondernemers zijn in Limburg denk het meest gebaat bij duidelijkheid. Juist het verbond, die zoals wij allen weten het klantbelang voorop stelt en een groot voorstander van transparantie en duidelijkheid in alle gelederen is, is hierbij en hiervoor de uitgelezen partij.

Geert Jan Douma - douma assurantien 16 juli 2021

in de tekst staat: Schade aan auto's die casco of allrisk verzekerd zijn. Bedoeld zal zij n WA beperkt casco :)

mark van den Broek - eFeM Verzekeringen 16 juli 2021

Nou , Nou, volgens mij is bij de meeste verzekeraars juist overstroming van primaire waterkeringen NIET gedekt. Dus misschien als de Geul of de Gulp overstroomt klopt het verhaal maar als de Maas overstroomt is er volgens mij geen enkele verzekeraar thuis

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

(Door Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars) Klimaat is zo belangrijk, dat kun je als individuele verzekeraars niet claimen, daar ligt een rol voor de sector,...

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Verbond werkt samen met Instituut voor Milieuvraagstukken

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Verbond van Verzekeraars gaan samen de strijd aan tegen (de gevolgen...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Eén op drie bereid extra ORV-premie te betalen voor chronisch zieken

Ongeveer één op de drie consumenten is bereid vijf procent extra premie te betalen om mensen met een aangeboren chronische ziekte te helpen aan een...

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

De Miljoenennota laat volgens het Verbond van Verzekeraars zien dat het kabinet “meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de...

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Verbond en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt....

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte en Verbond sluiten partnership met focus op duurzame verzekeringsoplossingen

Deloitte is toegetreden tot de kennispartners van het Verbond. Met het partnership wil Deloitte "een belangrijke bijdrage leveren aan sustainability binnen het verzekeringsbedrijf,...

Verbond: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

Verbond: zorg voor een proportioneel toezichtsraamwerk

"Meer aandacht voor proportionaliteit en het terugdringen van onnodige administratieve lasten", aldus het Verbond van Verzekeraars over het aanstaande voorstel van...

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

Verzekeraars krijgen vergunning om fraude-info te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bekend gemaakt dat aan ruim 160 financiële instellingen, waaronder 80 verzekeraars, een vergunning is verleend om...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...