"Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt"

Overstroming via Pixabay

Veel verzekeraars dekken volgens het Verbond de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken. 

Het Verbond houdt de situatie rondom de grote rivieren nauwlettend in de gaten. Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99 procent van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen besluiten tot gedeeltelijke vergoeding (donderdagavond kondigde het kabinet aan dat deze wet wordt toegepast).

Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, is in Limburg aanwezig.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 20 juli 2021

Het zou goed zijn als het Verbond het voortouw neemt bij de algehele voorlichting. Nu zag ik gisteravond op tv bij de NOS een collega, die vertelde, dat opstal/ inboedel/inventaris verzekerd was, maar bedrijfsstilstand niet. Bedrijfsstilstand is naar mijn idee ook in dit soort gevallen, wanneer er dekking is onder de bedrijfsschadeverzekering meeverzekerd. Wat betreft WTS kan/moet het verbond richting regering denk ook het voortouw nemen. Bewoners en ondernemers zijn in Limburg denk het meest gebaat bij duidelijkheid. Juist het verbond, die zoals wij allen weten het klantbelang voorop stelt en een groot voorstander van transparantie en duidelijkheid in alle gelederen is, is hierbij en hiervoor de uitgelezen partij.

Geert Jan Douma - douma assurantien 16 juli 2021

in de tekst staat: Schade aan auto's die casco of allrisk verzekerd zijn. Bedoeld zal zij n WA beperkt casco :)

mark van den Broek - eFeM Verzekeringen 16 juli 2021

Nou , Nou, volgens mij is bij de meeste verzekeraars juist overstroming van primaire waterkeringen NIET gedekt. Dus misschien als de Geul of de Gulp overstroomt klopt het verhaal maar als de Maas overstroomt is er volgens mij geen enkele verzekeraar thuis

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent...

Kolkende kwesties

Kolkende kwesties

(Uit VVP 5-2021) Het kabinet zegt niet langer ondernemers tegemoet te komen als ze zich tegen een onverhoopte ramp hadden kunnen verzekeren. Maar in de praktijk...

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

VVP 5-2021: hoe ontstaat nu écht die killer propositie voor de klant?

Cyberverzekeraars stellen hogere eisen, aldus Aon en Klap in het Katern Cyber in VVP 5-2021. In deze nieuwe VVP ook weer veel aandacht voor actief klantbeheer. Martin...

Water over de dijken kan banken fors raken

Water over de dijken kan banken fors raken

Banken blijken volgens een stresstest van DNB niet goed bestand tegen overstromingen die delen raken van Nederland die beschermd zijn door dijken en waar relatief...

“Klimaat moet standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur komen”

“Klimaat moet standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur komen”

Timo Brinkman, Beleidsadviseur Klimaat bij het Verbond van Verzekeraars, vindt dat er standaard aandacht moet komen voor het klimaat in opleidingen voor verzekeringsadviseurs....

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze...

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe...

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Financiële instellingen kunnen fors geraakt worden door overstromingen

Een nieuwe klimaatstresstest door DNB leert dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral...

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

"Laagdrempelige rechtsbijstandverzekering dreigt voor velen onbereikbaar te worden"

Een rechtsbijstandverzekering dreigt voor veel consumenten en ondernemers met een middeninkomen onbereikbaar te worden. Deze conclusie trekt het Verbond van Verzekeraars...

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

(Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars, in VVP Special Duurzaam Adviseren) Klimaat is zo belangrijk, dat kun je als individuele verzekeraars niet claimen, daar...