Meeste werknemers vinden demotie geen optie

Ouderen relaxed aan het werk

Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Met een uitgekiend ouderenbeleid (aangepaste werktijden, flexibele pensionering) is hun werkzame leven echter een stuk aangenamer te maken, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

Van de ruim duizend respondenten in het onderzoek naar gezondheid en pensioen acht 14 procent het waarschijnlijk dat zij te maken krijgen met demotie, bijvoorbeeld in de vorm van een verschuiving in of veranderingen van het takenpakket en verantwoordelijkheden. "Werknemers gaan eraan voorbij dat demotie een reële optie is in hun carrière", zegt Remco Leur van Mercer. "Het kan namelijk veel voordelen brengen voor oudere werknemers: in ruil voor een wat lager salaris krijgen ze dan flexibeler werktijden, minder stress en een betere werk-privé balans. Vooral in de laatste periode voor het pensioen kan het prettig zijn om stapje terug te doen. Werknemers moeten dan ook beter op deze veranderingen voorbereid worden door hun werkgever."

Ondanks dat werknemers demotie niet snel zien gebeuren, verwachten zij wel veranderingen in hun lichamelijke conditie (46 procent) en de functie-eisen (58 procent) in de tien jaar voor hun pensioen. Een op de drie respondenten maken zich hierdoor zorgen over gezondheidsproblemen na hun pensioen. Ook jongeren beginnen zich nu al zorgen te maken over hun gezondheid na het pensioen. "Een verklaring voor deze zorgen kan liggen bij het nieuws dat zorg schaarser en duurder wordt. Werknemers verwachten dat zij in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop", aldus Leur.

Tachtig procent van de werknemers verwacht ondersteuning van de werkgever in de laatste tien jaar voor het pensioen. Dit in de vorm van: 1. aanpassing van werktijden, 2. flexibele pensioenleeftijd, 3. begeleiding vanuit HR, 4. aanpassing van functie-eisen, 5. aanbieding van bijscholing. In grote bedrijven met meer dan 1.500 werknemers staat flexibele pensionering met stip op de eerste plaats.


Salaris inleveren

Ruim één op de vijf werknemers verwacht te stoppen met werken op de wettelijke pensioenleeftijd. Een derde van de werknemers wil middels deeltijdpensioen geleidelijk afbouwen. Dertig procent van de werknemers wil stoppen zodra zij voldoende pensioeninkomen hebben opgebouwd. Daarnaast vindt ruim 80 procent van de werknemers het geen probleem om minder te gaan werken in de jaren voor het pensioen, al geeft 65 procent wel aan dat dit afhankelijk is van hoeveel ze moeten inleveren aan salaris.

Reactie toevoegen

 
Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland nog altijd bij beste pensioenstelsels

Nederland behoort opnieuw tot de landen met de beste pensioenen ter wereld, blijkt uit het veertiende wereldwijde onderzoek van adviesbureau Mercer en het CFA Institute....

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

De verhoging van het minimumloon met 10 procent per 1 januari 2023 raakt veel meer mensen en gaat veel meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...