Megaboete voor ongetoetste feitelijk leider

Euro's via Pixabay 2018

De AFM heeft een boete opgelegd van 150.000 euro aan Patrick Kloezen. Dit omdat hij het eerste halfjaar van 2015 werkzaam was als beleidsbepaler van financieel dienstverlener Visie in Hilversum, zonder door de AFM te zijn getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 20.000 euro opgelegd aan mevrouw Natascha Carolina Burgman-Koers van Visie, omdat het eerste halfjaar van 2015 het beleid van Visie werd bepaald door een niet door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetste persoon en Burgman-Koers dit als formele beleidsbepaler van de onderneming heeft gefaciliteerd.

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.

Visie werkte met verschillende handelsnamen: Visie BV, Visie Support, Visie Verzekeringen, GFH Direct. 

De AFM: "Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld om hierop te worden getoetst. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 de persoon die door de AFM was goedgekeurd als beleidsbepaler, in de praktijk op de achtergrond bleef. Het beleid in werkelijkheid werd bepaald door Kloezen. Door de opgezette constructie was het mogelijk dat Kloezen vrijwel alle beleidsbepalende taken op zich nam en is de situatie ontstaan dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft)."

De AFM merkt Kloezen aan als feitelijk leidinggever aan deze overtreding en heeft hem hiervoor beboet. De AFM vindt in dit geval een boete van 150.000 euro passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van  twee miljoen euro. "De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €150.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Kloezen", aldus de AFM.

De toezichthouder merkt Burgman-Koers aan als medepleger van deze overtreding en heeft haar hiervoor beboet. De AFM vindt "in dit geval een boete van 20.000 euro passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van twee miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot 20.000 euro, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Burgman-Koers".

 

Reactie toevoegen

 
Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Chris de Bruin:  "AFM zoekt spijkers op laag water"

Chris de Bruin: "AFM zoekt spijkers op laag water"

"De conclusie is dus dat de overheid kennelijk de ruimte heeft je onrecht aan te doen zonder dat je er iets tegen kunt ondernemen.” Aldus financieel adviseur...