Megaboete voor ongetoetste feitelijk leider

Euro's via Pixabay 2018

De AFM heeft een boete opgelegd van 150.000 euro aan Patrick Kloezen. Dit omdat hij het eerste halfjaar van 2015 werkzaam was als beleidsbepaler van financieel dienstverlener Visie in Hilversum, zonder door de AFM te zijn getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 20.000 euro opgelegd aan mevrouw Natascha Carolina Burgman-Koers van Visie, omdat het eerste halfjaar van 2015 het beleid van Visie werd bepaald door een niet door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetste persoon en Burgman-Koers dit als formele beleidsbepaler van de onderneming heeft gefaciliteerd.

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.

Visie werkte met verschillende handelsnamen: Visie BV, Visie Support, Visie Verzekeringen, GFH Direct. 

De AFM: "Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld om hierop te worden getoetst. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 de persoon die door de AFM was goedgekeurd als beleidsbepaler, in de praktijk op de achtergrond bleef. Het beleid in werkelijkheid werd bepaald door Kloezen. Door de opgezette constructie was het mogelijk dat Kloezen vrijwel alle beleidsbepalende taken op zich nam en is de situatie ontstaan dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft)."

De AFM merkt Kloezen aan als feitelijk leidinggever aan deze overtreding en heeft hem hiervoor beboet. De AFM vindt in dit geval een boete van 150.000 euro passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van  twee miljoen euro. "De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €150.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Kloezen", aldus de AFM.

De toezichthouder merkt Burgman-Koers aan als medepleger van deze overtreding en heeft haar hiervoor beboet. De AFM vindt "in dit geval een boete van 20.000 euro passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van twee miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot 20.000 euro, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Burgman-Koers".

 

Reactie toevoegen

 
Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Adfiz over kosten toezicht: "mag het wat minder?"

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat aan VVP schrijft heel goed te kunnen begrijpen dat 80 procent...

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Afm: sector moet doorpakken bij verankering klantbelang

Tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2015 van de AFM zei bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven ruimte te zien voor verdere verbeteringen. "De AFM ziet...

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan leiden tot minder vertrouwen"

"Transparantie kan ook leiden tot daling van vertrouwen in de toezichthouder. Empirisch onderzoek naar de effecten van transparantie op vertrouwen is daarom...

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

"Afm investeert in versterking en vernieuwing toezicht"

Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, het versterken van toezicht door investeringen in technologieën en methodieken en het vergroten...

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

"De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep...

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Verbond: breng claimstichtingen onder toezicht

Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang...

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

CFD en odin: "verlaag assurantiebelasting en bijdrage toezicht"

Verlaag de assurantiebelasting en verlaag de bijdrage die financieel adviseurs betalen aan de kosten van het toezicht. Daarvoor pleiten CFD en Stichting Odin in...

Intern toezicht afm aangescherpt

Intern toezicht afm aangescherpt

AFM, haar raad van toezicht en Financiën hebben maatregelen uitgewerkt voor de verdere professionalisering van het interne toezicht door de raad. De regels...

Dnb: verschillen in toezicht gerechtvaardigd

Dnb: verschillen in toezicht gerechtvaardigd

Verschillen tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen rechtvaardigen verschillen in toezicht, vindt DNB. De toezichthouder: "Banken, verzekeraars en pensioenfondsen...

Femke de Vries bijzonder hoogleraar Toezicht

Femke de Vries bijzonder hoogleraar Toezicht

Femke de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, vanwege beroepsvereniging Vide,...