Mercer: Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld

Margaret Franklin 2023

Het Nederlandse pensioenstelsel terug als beste van de wereld. Aldus de jaarlijkse Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), die voor de vijftiende keer is verschenen Vorig jaar stond het Nederlandse pensioenstelsel op de tweede plek, achter dat van IJsland. Deze twee landen hebben stuivertje gewisseld. Op de derde plaats staat Denemarken. Van de 47 onderzochte landen komt het pensioenstelsel van Argentinië er het slechtst van af.

"Hoewel Nederland momenteel aanzienlijke hervormingen in het pensioenstelsel doorvoert, staat het stelsel in een goede positie om uitstekende uitkeringen te bieden tijdens de overgang van een collectieve uitkeringsstructuur naar een individuelere regeling", aldus de onderzoekers.

“De gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking blijft in vele markten stijgen, met name in de meer volgroeide markten,” zegt Margaret Franklin, voorzitter en CEO van het CFA Institute. "Inflatie en de stijgende rente hebben tot een nieuwe marktdynamiek geleid, dat aanzienlijke uitdagingen voor de pensioenregelingen met zich meebrengt. We zien ook een voortdurende breukvorming op het gebied van globalisering. Dat zijn slechts een paar van die steeds complexere uitdagingen, waar pensioenfondsen en gepensioneerden veel mee te maken hebben.”

“Particulieren zullen steeds vaker een belangrijke rol hebben bij hun eigen pensioen. Als beleggingsprofessionals moeten we hen helpen zich daarop voor te bereiden. Deze index herinnert ons er elk jaar aan dat er in veel rechtsgebieden nog veel moet gebeuren om pensioenregelingen te kunnen optimaliseren en de financiële zekerheid van begunstigden op lange termijn te kunnen waarborgen.”

Naast het identificeren van ‘s werelds beste pensioenstelsels, onderzoekt het rapport de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) om pensioen- en sociale zekerheidsstelsels te verbeteren en mensen een betere kwaliteit van leven te bieden tijdens hun pensioen. “De continue uitbereiding van AI, binnen de werkzaamheden en beslissingen van investment managers, zou kunnen leiden tot efficiëntere en beter geïnformeerde besluitvormingsprocessen. Dat kan mogelijk weer leiden tot hogere beleggingsrendementen voor mensen met een pensioenregeling,” vertelt Dr. David Knox, Senior Partner bij Mercer en hoofdauteur van het onderzoek.

Ook heeft AI volgens Knox de potentie om de betrokkenheid van deelnemers te verbeteren en de individuele deelnemer te helpen bij het nemen van financiële beslissingen voor de lange termijn. Het rapport wijst ook op risico's, zoals de uitdagingen bij het opstellen van modellen en de ethische bezwaren. Ook speelt de noodzakelijke gegevens- en cyberbeveiliging een rol. “AI is op zichzelf niet het gehele antwoord. Er zal altijd behoefte zijn aan menselijk toezicht. Ondanks de risico’s, kan AI ervoor zorgen dat mensen met een pensioenregeling een betere kwaliteit van leven hebben — een waardevolle doelstelling voor alle pensioenstelsels.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meeste werknemers vinden demotie geen optie

Meeste werknemers vinden demotie geen optie

Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Met een uitgekiend ouderenbeleid (aangepaste...

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

VVP organiseert samen met De Goudse en Movir op donderdagmiddag 2 juni het kennis- en inspiratie event Inkomen. Inkomensdviseurs worden in één middag...

Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Nu de beleggingsrendementen onder druk staan en pensioenen mogelijk gekort worden, zou je verwachten dat werknemers de noodzaak inzien om bij te sparen voor hun...

Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering...

Pensioenverplichtingen aex-bedrijven dalen met 7 miljard euro

Pensioenverplichtingen aex-bedrijven dalen met 7 miljard euro

De netto pensioenverplichtingen van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven is per eind december 2015 met 7 miljard euro gedaald naar 26 miljard euro, aldus onderzoek...

Mercer: uwv-polis onnodig duur

Mercer: uwv-polis onnodig duur

"De verzekering die werkgevers afsluiten om de uitkering van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren, kost veel meer aan premie dan die zieke werknemer...

UWV wacht premietekort van 120 miljoen

UWV wacht premietekort van 120 miljoen

Als het kabinet niet ingrijpt, stappen per 1 januari 2015 13.000 bedrijven over van hun WGA-verzekeraar naar het UWV. Doordat de UWV-premie fors lager is ontstaat...

Mercer: "nieuwe interpretatie ifrs vraagt extra miljoenenvoorziening bedrijven"

Mercer: "nieuwe interpretatie ifrs vraagt extra miljoenenvoorziening bedrijven"

Veel bedrijven die nu privaat WGA-/Ziektewet-verzekerd zijn overwegen om per 1 januari 2014 terug te stappen in het publieke bestel als gevolg van de forse premieverhogingen...

Mercer: forse pensioentekorten nederlandse multinationals

Mercer: forse pensioentekorten nederlandse multinationals

Nederlandse multinationals staan in de top 5 van multinationals met de grootste pensioentekorten. In totaal gaat het om 2,1 procent van hun marktwaarde. Dit blijkt...

Kwaliteit aanvullende zorgverzekering daalt fors

Kwaliteit aanvullende zorgverzekering daalt fors

De premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen stijgen in 2012 met gemiddeld 8,2 procent terwijl de kwaliteit in dekking slecht met 4,8 procent stijgt....