Mercer: verhoging minimumloon kost meer geld dan gedacht

Bart Brenninkmeijer

De verhoging van het minimumloon met 10 procent per 1 januari 2023 raakt veel meer mensen en gaat veel meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden verwacht, aldus de Prinsjesdagberekeningen van adviesbureau Mercer. Het gaat om zo’n 11,2 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit extra loonkosten en een bijkomende stijging van verzekeringspremies.

De grootste kostenpost is de verhoging van het minimumloon. Dat zorgt bij veel werkgevers voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw.  “Wij denken dat voor de lagere salarisschalen de verhoging omstreeks 10 procent zal zijn en dat dit afloopt naar 3-4 procent naar mate de salarisniveaus hoger liggen ”, zegt Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland. “Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij jou helemaal niet aan de orde is en je beleidsmatig geen directe koppeling hebt tussen inflatie en loonsverhoging. Want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

De actuarissen van Mercer concluderen dat de kosten van de verhoging van het minimumloon minstens 7,4 miljard euro bedraagt, waarbij het leeuwendeel – 70 procent - voor rekening komt van de AOW-uitkeringen die ook met 10 procent stijgen. De AOW is immers gekoppeld aan het minimumloon, en de 3,5 miljoen gepensioneerden merken dit dus direct in hun portemonnee. “Mogelijk zal dit op termijn ook gevolgen hebben voor de premies volksverzekeringen die werkenden betalen, maar dat is nu nog koffiedik kijken”, stelt Bart Brenninkmeijer.

Een deel van de kostenverhogingen wordt mogelijk tenietgedaan door lagere pensioenpremies. Doordat het minimumloon – en daarmee ook de AOW – stijgt, wordt het inkomensdeel waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt hoger. De impact die dat kan hebben, is afhankelijk van verschillende factoren zoals salaris- en leeftijdsopbouw. En dat verschilt per werkgever.

Daarnaast heeft de verhoging van het minimumloon gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Omdat de maximum premieloongrens (SV) ook verhoogd wordt, gaan werkgever óók voor mensen die veel meer verdienen dan het minimumloon, meer premie betalen. Dat kost werkgevers mogelijk zo’n 3,8 miljard euro.

Reactie toevoegen

 
Marc Heemskerk Actuaris van het Jaar

Marc Heemskerk Actuaris van het Jaar

Marc Heemskerk van adviesbureau Mercer is uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2016. De prijs is een initiatief om actuarieel specialisten die een duidelijke voortrekkersrol...

"Keuze voor apf niet triviaal"

"Keuze voor apf niet triviaal"

De keuze voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) in niet triviaal, meent Mercer.     Mercer: "Recentelijk hebben twee Algemeen Pensioenfondsen een...

Meeste werknemers vinden demotie geen optie

Meeste werknemers vinden demotie geen optie

Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Met een uitgekiend ouderenbeleid (aangepaste...

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

Vvp organiseert kennisevent voor inkomensadviseurs

VVP organiseert samen met De Goudse en Movir op donderdagmiddag 2 juni het kennis- en inspiratie event Inkomen. Inkomensdviseurs worden in één middag...

Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Werknemers: geen urgentie bijsparen voor pensioen

Nu de beleggingsrendementen onder druk staan en pensioenen mogelijk gekort worden, zou je verwachten dat werknemers de noodzaak inzien om bij te sparen voor hun...

Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering...

Pensioenverplichtingen aex-bedrijven dalen met 7 miljard euro

Pensioenverplichtingen aex-bedrijven dalen met 7 miljard euro

De netto pensioenverplichtingen van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven is per eind december 2015 met 7 miljard euro gedaald naar 26 miljard euro, aldus onderzoek...

Mercer: uwv-polis onnodig duur

Mercer: uwv-polis onnodig duur

"De verzekering die werkgevers afsluiten om de uitkering van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren, kost veel meer aan premie dan die zieke werknemer...

UWV wacht premietekort van 120 miljoen

UWV wacht premietekort van 120 miljoen

Als het kabinet niet ingrijpt, stappen per 1 januari 2015 13.000 bedrijven over van hun WGA-verzekeraar naar het UWV. Doordat de UWV-premie fors lager is ontstaat...

Mercer: "nieuwe interpretatie ifrs vraagt extra miljoenenvoorziening bedrijven"

Mercer: "nieuwe interpretatie ifrs vraagt extra miljoenenvoorziening bedrijven"

Veel bedrijven die nu privaat WGA-/Ziektewet-verzekerd zijn overwegen om per 1 januari 2014 terug te stappen in het publieke bestel als gevolg van de forse premieverhogingen...