Mes aansprakelijkheidsregime bot bij cybersecurityschade

Hacker 2 via Pixabay

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht biedt onvoldoende mogelijkheden biedt om in een b2b-relatie cybersecurityschade te verhalen. De conclusie in een studie in opdracht van EZ is dat de juridische en economische barrières vaak te groot zijn om verhaal praktisch mogelijk te maken. De onderzoekers: "Deze barrières zijn:

- De zorgplicht. Schade kan alleen worden verhaald als er een schending is van een ‘norm’. In het geval van aansprakelijkheid voor cybersecurity zijn dit minimumvereisten voor cybersecurity. Deze vereisten zijn bijvoorbeeld in het contract vastgelegd of komen door de aard van de b2b-relatie tot uitdrukking.

- Schade. Uiteraard moet er schade zijn om een mogelijkheid te hebben om deze te verhalen.

- Causaliteit. Er dient een causaal verband te zijn tussen de geschonden norm, in casu de cyberonveiligheid van de leverende partij, en de geleden schade van de afnemende partij.

- Bewijslast. De bewijslast ligt in beginsel bij de partij die de schade wil verhalen tenzij anders overeengekomen. Dit beginsel bemoeilijkt de mogelijkheid om schade te verhalen enorm omdat de afnemende partij niet in de IT-systemen van de leverende partij kan kijken en dus ook niet kan identificeren of de zorgplicht is geschonden en er een causaal verband is tussen de geschonden zorgplicht en de geleden schade.

- Onderhandelingsmacht. Grote partijen sluiten in het algemeen aansprakelijkheid volledig uit en beperken ook hun zorgplicht. Hier valt, in ieder geval in de perceptie van MKB partijen, niet of nauwelijks over te onderhandelen.

- Toegang tot de rechter als de juridische kosten hoog zijn en de succesverwachting laag, bijvoorbeeld in het geval van het halen van verhaal bij een Amerikaanse leverancier.

- Faillissement. De waarde van een claim wordt gemaximeerd door een eventueel faillissement van de leverende partij.

Verzekering

"Concluderend: het mes van het aansprakelijkheidsregime is bot. Zelfs indien beleidsopties worden doorgevoerd blijft de balans houden tussen het stimuleren van verhaalsmogelijkheden en het in stand houden van contractsvrijheid een uitdagende opgave voor de overheid. De vraag is of het aansprakelijkheidsregime in een b2b-relatie een effectief middel is om schade te verhalen en prikkels goed te leggen. Men zou ook alternatieven voor aansprakelijkheidsstelling kunnen onderzoeken en/of stimuleren, zoals het risico afdekken door middel van bijvoorbeeld een cyberverzekering of een risicospreidingsovereenkomst. Voor een afnemende partij kan dat een laagdrempelig alternatief zijn voor aansprakelijkheidsstelling van de leverancier die bemoeilijkt wordt door de grote juridische en economische barrières voor verhaal."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Een kwart van de thuiswerkende Nederlanders werkt niet altijd via het beveiligde netwerk van hun werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl. Van alle...

"Universiteit Maastricht handelde adequaat bij afhandelen cyberaanval"

"Universiteit Maastricht handelde adequaat bij afhandelen cyberaanval"

De Inspectie voor het Onderwijs constateert dat de Universiteit Maastricht (UM) adequaat heeft gehandeld in het afhandelen van de cyberaanval op 23 december 2019....

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

Minister over cyberpolis: schade vergoeden in plaats van losgeld

Minister over cyberpolis: schade vergoeden in plaats van losgeld

Minister Grapperhaus gaat de onwenselijkheid om te betalen bij ransomware en de consequenties van betaling bij het Verbond van Verzekeraars onder de aandacht brengen....

Kabinet: cyberpool niet nodig nu

Kabinet: cyberpool niet nodig nu

Het kabinet vindt een cyberpool nu niet nodig. Verzekeringen kunnen volgens de regering schade door cyberincidenten goed opvangen. Minister Grapperhaus in de kabinetsreactie...

Kabinet tegen betalen losgeld na ransomware-aanval

Kabinet tegen betalen losgeld na ransomware-aanval

Het kabinet heeft de Universiteit Maastricht laten weten te vinden dat er geen geld naar criminelen moet gaan. Dit voordat de Universiteit na een malsomware-aanval...

Vaker slim apparaat in huis dan wordt gedacht

Vaker slim apparaat in huis dan wordt gedacht

Acht op de tien eigenaars zijn zich ervan bewust dat hun slimme apparaten gehackt kunnen worden. Toch weet de helft niet wat zij moeten doen als dit gebeurt en is...

Cyberincidenten: voorkomen is beter dan genezen

Cyberincidenten: voorkomen is beter dan genezen

(door Chubb, Partner VVP) Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van de gevaren van het digitale tijdperk waarin we leven. Berichten over cyberincidenten, zoals...

Chubb ziet snelle toename aantal ransomware-incidenten

Chubb ziet snelle toename aantal ransomware-incidenten

Van alle sectoren is de maakindustrie goed voor 23 procent en de zakelijke dienstverlening voor 30 procent van het totale aantal ransomware-incidenten dat in het...

Chubb webinar over ICT-bedrijven terugkijken (partner VVP)

Chubb webinar over ICT-bedrijven terugkijken (partner VVP)

ICT-bedrijven hebben te maken met specifieke en snel veranderende risico’s. Zij rekenen op hun assurantietussenpersoon om hen hierover te adviseren. Daarom...