Michel Verwoest (ASR): "Echte verandering begint bij onszelf"

Michel Verwoest Positive Finance Day 2018

“Echte verandering begint bij onszelf. Wij zijn de consument, wij zijn de kiezer, wij bepalen welke kant we met deze wereld op willen gaan. Als je je overtuigingen verandert, kun je veel impact op de wereld hebben, die we niet hebben geërfd van onze ouders, maar te leen hebben van onze kinderen. Het is onze taak om de wereld beter achter te laten dan dat we hem aantroffen." Dit zei Michel Verwoest, lid van de Raad van Bestuur van ASR, tijdens de Positive Finance Day, die Dazure en de stichting New Financial Forum voor de derde keer organiseerden.

Verwoest sprak over de praktijk na Spitsbergen. Hij was een van de deelnemers aan een van de drie poolexpedities die klimaatjournaliste Bernice Notenboom organiseerde. Verwoest ging mee op de derde expeditie in april 2018 die speciaal was georganiseerd voor verzekeraars, bankiers, vermogensbeheerders en energieleveranciers. Notenboom hanteert het principe: 'je moet de klimaatverandering aan den lijve ondervinden om tot gerichtere acties over te gaan'. En die veronderstelling klopt. Aan boord van de derde expeditie werd gezamenlijk de Spitsbergen ambitie opgesteld. Dit is een verbintenis tussen vijftien Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Doel is om gezamenlijk de transitie naar een groene en koolstofarme economie te versnellen. De tekst is grotendeels overgenomen in het Nationaal Energieakkoord.

"De poolexpeditie heeft mij duidelijk gemaakt dat we nu in actie moeten komen. Als bedrijven, als mensen. Het is niet vijf voor twaalf, het is al over twaalven. Onderweg heb ik mijn ogen uitgekeken; wat je ziet is beeldschoon, het lijkt zo puur. Maar de meegereisde wetenschappers wezen ons vervolgens op de steeds sneller smeltende gletsjers. We zijn in rap tempo de koeling van de wereld aan het kapotmaken, met desastreuze gevolgen voor de hele planeet. Als dat bij je binnenkomt, schrik je je rot en kun je nooit meer op dezelfde manier naar de wereld kijken. De manier waarop wij leven is enorm bepalend voor toekomstige generaties. Als gezin hebben we ons gedrag inmiddels aangepast. We eten minder vlees, pakken minder vaak de auto en zijn veel bewuster geworden van de invloed die wij als individuele mensen hebben op het klimaat. Dat geldt ook elk bedrijf, ook voor ASR. Je kunt niet alleen een bedrijf klimaatneutraal inrichten en je medewerkers bewuster maken van hun invloed op het milieu. Tevens kun je als bedrijf met je financieringen en beleggingen grote invloed uitoefenen en kun je je inzetten om verduurzaming voor Nederlanders eenvoudiger te maken. Het is economisch gezien bijvoorbeeld een no brainer om je huis duurzaam te maken. Toch komen mensen niet in beweging. Er is ook niet echt één loket waar je terecht kunt met je vragen. We moeten het zo gaan organiseren dat mensen een echt goed beeld krijgen bij de verduurzaming van hun huis en de kosten en baten daarvan."

De boodschap van Verwoest past uitstekend bij het gedachtegoed van het New Financial Forum. De financiële sector is de bloedsomloop van de samenleving en financieel dienstverleners hebben de taak om deze bloedsomloop gezond te houden en waar mogelijk gezonder te maken. Dat kan alleen als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedragingen. Individuen maken het verschil, in welke positie dan ook. Door vervolgens de krachten te bundelen en ervaringen te delen, ontstaat versnelling.

Verborgen kosten

Deze visie werd bekrachtigd door Volkert Engelsman, ceo van Eosta, opgericht in de jaren '90. Hij stond vorig jaar op nummer 1 in de Duurzame honderd, is Europees marktleider als distributeur van verse biologische en eerlijke groente en fruit, maar noemt zich simpel een groenteboer uit Waddinxveen West. "Verandering begint tussen de oren en die zitten op harthoogte als het goed gaat. Verandering gaat altijd uit van een trendsettende minderheid, nooit van de volgende meerderheid.”

Engelsman is voorloper van het inzichtelijk maken van de verborgen kosten van de economie. "People, planet, profit is een soort duurzaamheidsmantra geworden. Deze mantra mist echter het punt dat de kosten van people en planet in de profit moeten worden verwerkt. Dat gebeurt nu niet. Voedsel zou twee keer zo duur zijn als de werkelijke kosten, waaronder de impact van landbouw op de aarde, zouden worden meegerekend. “Je kunt niet spreken van winst zolang we deze kosten afwentelen op toekomstige generaties."

Volgens Engelsman dienen verzekeraars en bankiers ook te gaan rekenen met eerlijke kosten. Dan zouden hun balansen er anders uitzien en kun je heel eenvoudig duidelijk maken waarom bijvoorbeeld biologische groenten en fruit juist geld opleveren. Hij deed meer suggesties aan verzekeraars en bankiers, zoals: "Laat banken hogere reserves aan houden als ze investeren in niet-duurzame bedrijven.”

Schokacties

Petra Hoogerwerf (Veleda advies) gaf de deelnemers tips om verandering in gang te zetten. Zij schreef onder meer het boek Échte winst. In zeven stappen naar succesvol ondernemen met maatschappelijk impact, een standaard werk over impact ondernemen. In haar boek komen succesvolle social enterprises aan het woord. "Uiteindelijk zullen de grote bestaande organisaties de meest invloed hebben as ze eenmaal in beweging komen. Juist de financiële sector is van grote betekenis om de Global Goals van de Verenigde Naties te realiseren."

Hoogerwerf riep op tot schokacties. :"Ieder individu kan het verschil maken, we hebben alleen lef nodig." Ze vertelde over haar eigen schokactie, toen ze werkzaam was bij het ministerie van VROM. Doelstelling in die tijd was de Nederlander milieubewuster te maken. "Dit werd tot mijn leedwezen gedaan door zoveel mogelijk folders te drukken en die te verspreiden. Naar andere suggesties werd niet geluisterd. Ik heb zoveel mogelijk van die voorlichtingsfolders in een vuilniszak gepropt en heb de zak uitgestort over het bureau van toenmalig minister Pronk en zei: 'We moeten mensen voorlichten over hoe goed om te gaan met het milieu en zelf produceren we enorme bergen papier'. Deze boodschap werd door de minister goed begrepen en vanaf dat moment waren andere oplossingen ineens wel mogelijk. Bedenk je eigen schokactie en voer die ook uit."

Mythes over vrouwen aan top

Actuaris Amba Zeggen (Risk & Governance, opgericht om risicocultuurvernieuwing te starten vanuit het hart van de financiële sector zelf) pakte een ander onderwerp op: ‘Vrouwen aan de top: mythes, feiten en (mis)verstanden’. Volgen Zeggen is het een feit dat vrouwen anders zijn en dat vrouwen het verschil maken. Maar het is een fabel dat er geen vrouwen te vinden zouden zijn voor topfuncties. Dat ze moeilijk worden gevonden, heeft er volgens Zeggen mee te maken dat de wervingsmethode niet klopt. “Als je vissen gaat vangen, vang je vissen en nooit vogels. Pas je wervingsmethodiek aan.”

Het allerbelangrijkst is dat de bedrijfscultuur werkelijk verandert. Daarom is Zeggen tegen een quotum  vrouwen aan de top. "Noorwegen heeft zo’n quotum en dat blijkt in zoverre te werken dat er inderdaad meer vrouwen in de top van bedrijven zitten. Echter, niet in de functies daaronder. Dus het is meer een kwestie van moeten dan dat er echt sprake is van een mindshift. Als die mindshift er wel is, dan nog hoeft het niet altijd om vrouwen te gaan. Je wilt als bedrijf of organisatie een andere manier van denken. Dat hoeft niet per se van vrouwen uit te gaan. Echte diversiteit kan tot iets krachtigers leiden.”

Uitvinders van agile werken

Imker Marius Woensdregt (De Gulden Raat) gaf diep inzicht in de wereld van de bijen, die goed zijn georganiseerd en die de talenten van iedere individuele bij weten te benutten. De communicatie is er excellent en het product is uitermate duurzaam. "Bijen bestaan miljoenen jaren en bieden ons mensen een spiegel hoe we onszelf kunnen organiseren. Alles en iedere bij draagt bij aan het geheel en aan het voortbestaan van komende generaties. Bijen zijn ook de uitvinders van agile werken. Voor bedrijven bestaat er geen beter voorbeeld om je bedrijf in te richten en te verduurzamen."

Helaas wordt de bij nu serieus bedreigd, niet omdat ze het zelf niet goed meer kunnen organiseren, maar vanwege veranderende externe omstandigheden, veroorzaakt door de mens. "Alleen al in Nederland zijn bijvoorbeeld steeds minder bloemen in de natuur, een levensvoorwaarde voor de bij. Vijfenzeventig procent van de insecten is er al niet meer, de vogels zijn nu aan de beurt. Een signaal vergelijkbaar met de boodschap van Spitsbergen, maar dan gewoon uit onze eigen achtertuin."

De Positive Finance Day startte dit jaar met een duurzame modeshow om te laten zien dat verduurzaming in alle sectoren gaande is én mogelijk is. Modellen van Models at Work showden kleding van het duurzame merk Alchemist. Tevens was er een marktplein dat een podium bood aan betekenisvolle initiatieven uit de financiële sector zelf, zoals MFLjunior, Swim for Tim, de ASR Participatiedesk, Eyevestor, FiKks, United Economy, Échte winst, Gavin. De dag werd ondersteund door ASR, Flexfront Groep/Nationale Waarborg en ING.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële wereld als redder voor mens en natuur

Financiële wereld als redder voor mens en natuur

"Heel de wereld is klant bij een financiële instelling. De afgelopen tijd is gebleken dat we (voorlopig) niet op de politiek hoeven te rekenen. Kom tot bewustwording...

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

Pleidooi voor meer solidariteit in financiële sector

"Verkeerde inzet van algoritmes leidt ertoe dat ik wel eens denk dat het liedje van Louis Davids “als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een...

Wie voedt de koning op?

Wie voedt de koning op?

"In de vrije markt zijn consumenten heilig. Bedrijven doen alles om hen te paaien en tegemoet te komen. De klant is koning en de koning wil je niet kwijtraken als...

Is modelmatige taxatie een oplossing?

Is modelmatige taxatie een oplossing?

"Consumenten willen graag zo min mogelijk eigen middelen inbrengen en dit wordt bereikt door een taxatiewaarde gelijk aan de koopsom. Maar wordt een hogere waarde...

NFM: "Zet de pet op van toekomstige generaties"

NFM: "Zet de pet op van toekomstige generaties"

"Bedrijven, medewerkers, aandeelhouders, klanten, politiek zouden veel meer de pet moeten op durven zetten van toekomstige generaties: wat hadden we vijftig jaar...

Lees maar, er staat wat er staat

Lees maar, er staat wat er staat

In de financiële sector gebruiken we nog altijd woordcombinaties die we beter niet meer kunnen gebruiken, zegt Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) in een...