MiFID II: Financiën tegen extra beleggerscategorie

Beleggen via Pixabay 3

Het ministerie van Financiën is tegen een nieuwe categorie semiprofessionele beleggers in MiFID II, schrijft ze in reactie op een EU-consultatie. Financiën: "Adequate beleggersbescherming is belangrijk. Gegeven dat sommige beleggingsproducten zeer complex zijn vinden wij het belangrijk dat ook ervaren (retail)beleggers voldoende bescherming wordt geboden en dat informatie over kosten en performance van beleggingsproducten en beleggingsdiensten voldoende transparant is. Het huidige kader met drie categorieën en de mogelijkheid voor opt-ups bieden voldoende mogelijkheden aan beleggers en beleggingsondernemingen voor een goede classificering. Introductie van een nieuwe categorie semiprofessionele beleggers leidt tot verdere complicatie van het huidige kader. Ook neemt het risico toe dat beleggers worden ingedeeld in een categorie van beleggers dat voor hen – gezien vanuit het perspectief van beleggersbescherming – niet passend wordt geacht. Daarmee zijn wij geen voorstander van introductie van een nieuwe categorie van semiprofessionele beleggers."

Provisieverbod

Financiën noemt het verder "wenselijk om EU-breed een verbod op provisies bij beleggingsadvies in te voeren. Beleggingsondernemingen dienen volledig in het belang van de klant te handelen. De beleggingsonderneming kan enkel volledig onafhankelijk van de productaanbieder of andere derden handelen als zij enkel door de cliënt wordt betaald voor haar diensten. Daarnaast is het wenselijk om de regelgeving omtrent provisies te uniformeren en zo een gelijk speelveld te creëren waarbij regulatory arbitrage voorkomen wordt.

"Ervaringen met een verbod op provisies in Nederland, dat sinds 2014 van kracht is, tonen aan dat de kwaliteit van beleggingsadvies is verbeterd doordat de (financiële) prikkels beter in lijn zijn met de relatie tussen cliënt en adviseur. Ook heeft het provisieverbod een positief effect op het Nederlandse marktlandschap, waar volgens de AFM kosten voor beleggen relatief laag zijn en innovatieve distributiekanalen zijn geïntroduceerd. Deze bevinding wordt bevestigd in de studie in opdracht van de Europese Commissie naar de distributie van retail beleggingsproducten in de EU. Een EU-breed verbod op provisies kan door het verlagen van de kosten van beleggen en het verbeteren van de informatiepositie van beleggers bijdragen aan het stimuleren van retailparticipatie in Europese kapitaalmarkten, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan verdere verdieping van de CMU."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Het kabinet vindt het jammer dat er geen algeheel provisieverbod komt bij retailbeleggen. De Europese Commissie heeft haar voorstel terzake afgezwakt. De minister:...

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Hoewel het provisieverbod uit de voorgestelde Retail Investment Strategy van de Europese Commissie in adviesverband is verdwenen, blijven Insurance Europe en andere...

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding...

Speelveld Advies

Speelveld Advies

Opnieuw is er een transparantiekogel door de provisieporseleinkast geslingerd met alle ophef van dien. Minister Hoekstra van Financiën wil dat iedere klant...

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Uitstel beantwoording Kamervragen Grinwis over omzeilen provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Kamer laten weten dat de door het lid Grinwis (ChristenUnie) gestelde schriftelijke vragen over het omzeilen van het provisieverbod door...

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Pieter Grinwis (ChristenUnie) wil van minister Hoekstra weten of het waar is dat enkele aanbieders van financiële producten het provisieverbod omzeilen en wat...