MiFID II: Financiën tegen extra beleggerscategorie

Beleggen via Pixabay 3

Het ministerie van Financiën is tegen een nieuwe categorie semiprofessionele beleggers in MiFID II, schrijft ze in reactie op een EU-consultatie. Financiën: "Adequate beleggersbescherming is belangrijk. Gegeven dat sommige beleggingsproducten zeer complex zijn vinden wij het belangrijk dat ook ervaren (retail)beleggers voldoende bescherming wordt geboden en dat informatie over kosten en performance van beleggingsproducten en beleggingsdiensten voldoende transparant is. Het huidige kader met drie categorieën en de mogelijkheid voor opt-ups bieden voldoende mogelijkheden aan beleggers en beleggingsondernemingen voor een goede classificering. Introductie van een nieuwe categorie semiprofessionele beleggers leidt tot verdere complicatie van het huidige kader. Ook neemt het risico toe dat beleggers worden ingedeeld in een categorie van beleggers dat voor hen – gezien vanuit het perspectief van beleggersbescherming – niet passend wordt geacht. Daarmee zijn wij geen voorstander van introductie van een nieuwe categorie van semiprofessionele beleggers."

Provisieverbod

Financiën noemt het verder "wenselijk om EU-breed een verbod op provisies bij beleggingsadvies in te voeren. Beleggingsondernemingen dienen volledig in het belang van de klant te handelen. De beleggingsonderneming kan enkel volledig onafhankelijk van de productaanbieder of andere derden handelen als zij enkel door de cliënt wordt betaald voor haar diensten. Daarnaast is het wenselijk om de regelgeving omtrent provisies te uniformeren en zo een gelijk speelveld te creëren waarbij regulatory arbitrage voorkomen wordt.

"Ervaringen met een verbod op provisies in Nederland, dat sinds 2014 van kracht is, tonen aan dat de kwaliteit van beleggingsadvies is verbeterd doordat de (financiële) prikkels beter in lijn zijn met de relatie tussen cliënt en adviseur. Ook heeft het provisieverbod een positief effect op het Nederlandse marktlandschap, waar volgens de AFM kosten voor beleggen relatief laag zijn en innovatieve distributiekanalen zijn geïntroduceerd. Deze bevinding wordt bevestigd in de studie in opdracht van de Europese Commissie naar de distributie van retail beleggingsproducten in de EU. Een EU-breed verbod op provisies kan door het verlagen van de kosten van beleggen en het verbeteren van de informatiepositie van beleggers bijdragen aan het stimuleren van retailparticipatie in Europese kapitaalmarkten, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan verdere verdieping van de CMU."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

"Hypotheekadviseurs omzeilen massaal provisieverbod"

“Adviseren over duurzaamheid is goed, maar het mag niet zo zijn dat het adviseurskantoor een verkoopkanaal is voor commerciële aanbieders van panelen...

"Veroorzaakt fles wijn nou echt een belangenconflict?"

"Veroorzaakt fles wijn nou echt een belangenconflict?"

"Als we de brief van de AFM tot op de letter volgen, zou een beleggingsonderneming niet eens meer een goedkoop flesje wijn mogen aannemen." Aldus Nina Peters van...

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

CFD: "Zoveelste bom onder het gelijke speelveld"

De zoveelste bom onder het gelijke speelveld. Dat is volgens CFD het kabinetsplan de kennis- en ervaringstoets bij een hypotheekverhoging af te schaffen. CFD-voorzitter...

Fles wijn niet toegestaan onder MiFID II

Fles wijn niet toegestaan onder MiFID II

De AFM wijst er nog eens nadrukkelijk op dat beleggingsondernemingen onder MiFID II ook geen kleine relatiegeschenken meer mogen aannemen. De toezichthouder in zijn...

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Uit AFM-onderzoek blijkt dat het volledig voldoen aan de nieuwe MiFID II-regelgeving beleggingsondernemingen "nog flinke uitdagingen biedt". De AFM benadrukt in...

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

AFM-boetes voor Vivat voor overtreden provisieregels

De AFM heeft SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen een boete opgelegd van in totaal 400.000 euro (200.000 euro per verzekeraar). Dit omdat beide verzekeraars in april...

Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

"De consument mag in de toekomst gaan kiezen tussen een onafhankelijk financieel adviseur, een zelfstandig financieel adviseur en een verkoopadviseur. Nou, dat belooft...

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

"Fiscale behandeling advies moet terug naar niveau van voor provisieverbod"

Bevorder de toegankelijkheid van advies en breng de fiscale behandeling van advies terug naar het niveau van voor het provisieverbod. Dat is de boodschap van Enno...

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Geldbelangen wil provisieverbod bij consumptief krediet

Stichting Geldbelangen pleit opnieuw voor een provisieverbod bij consumptief krediet. Het pleidooi is ingebracht in de consultatie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk'. Geldbelangen:...

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...