"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"

Wasmachine (gratis Pixabay)

De NVB is gekomen met een vijftal standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren. De komende tijd zal de NVB in totaal nog ongeveer twaalf standaarden publiceren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ondernemers uit hoog-risicosectoren die vaak drempels ondervinden bij het regelen van hun bankzaken door het intensieve klantenonderzoek van de bank. De NVB hoopt zo in de komende maanden in eerste instantie nieuwe Standaarden te publiceren voor non-profit organisaties, sekswerkers en cryptobedrijven. Later volgen naar verwachting standaarden voor onder andere coffeeshops, automotive-bedrijven, betaalinstellingen en de detailhandel.

Een concreet voorbeeld uit de nieuwe NVB-standaarden waar bonafide klanten geen vragen meer hoeven te beantwoorden, is als zij transacties doen in landen die door de EU als hoog risico worden bestempeld. Als iemand op vakantie gaat naar zo’n land en de uitgaven blijven in lijn met wat je van een gewone toerist mag verwachten, dan is er volgens de nieuwe NVB-standaard niet langer aanleiding voor indringende vragen of verscherpte maatregelen.  

Een ander voorbeeld van minder klantimpact gaat over het identificeren en verifiëren van de zogenoemde UBO, de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming. Voor laag en neutraal risico-scenario’s kan de bank volgens de nieuwe standaard de gegevens in het UBO-register gebruiken en is alleen een bevestiging van de klant nodig. Zakelijke klanten hoeven deze informatie dan niet langer ook nog via bijvoorbeeld een UBO-verklaring aan de bank te leveren.

De NVB: “Al met al leiden de NVB-standaarden ertoe dat banken hun klanten bij scenario’s met een laag of neutraal risico minder vaak hoeven lastig te vallen. En dat de bankmedewerker zijn aandacht kan richten op de echte risico’s.”

De standaarden zijn het belangrijkste resultaat van de serie rondetafelgesprekken tussen banken en DNB over een meer risicogebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Banken lichten afwijzing zakelijke kredietaanvraag beter toe

Banken lichten afwijzing zakelijke kredietaanvraag beter toe

In de nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB, die binnenkort in werking zal treden, zullen banken meer aandacht besteden aan een goede mondelinge...

NVB: website versnelverduurzaming.nl

NVB: website versnelverduurzaming.nl

De NVB heeft de website www.versnelverduurzaming.nl geopend over de inzet van banken voor verduurzaming van de economie. Ook heeft de NVB een factsheet gepubliceerd...

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag woren gebruikt om binnen het ‘regular user profile’ doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen. Aldus het College...

Aanpak van witwassen moet gerichter

Aanpak van witwassen moet gerichter

Een meer risicogebaseerde benadering, aldus DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’, moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden...

Banken starten campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

Banken starten campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de campagne ' Alle seinen staan op groen’ gelanceerd. Met deze campagne willen de banken ondernemers actief...

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

NVB wil huiseigenaren stimuleren tijdig te verduurzamen

De NVB werkt momenteel met banken aan concrete voorstellen om de verduurzaming van woningen te stimuleren. "In het verlengde hiervan starten we na de zomer een bewustwordingscampagne...

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...