Minister gelooft niet in medisch letselschadefonds

Operatiekamer via Pixabay 2

Minister Van Ark is geen voorstander van het in het leven roepen van een fonds voor schade na medische incidenten. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen, verwijzend naar België. De minister: “Het voorgestelde systeem vertoont grote gelijkenis met het in België ingevoerde tweesporensysteem, dat naast het klassieke aansprakelijkheidsrecht een no fault-compensatiesysteem omvat. Dit tweesporensysteem is in 2010 in België ingevoerd in de hoop dat dit zou voorzien in een snelle, laagdrempelige en eenvoudige klachtenafhandeling.

“Uit onderzoek is gebleken dat dit systeem weinig tot niets toevoegt aan de huidige vergoedingsmogelijkheden, omdat de grote knelpunten zoals deskundigenanalyses en causaliteitsvraagstukken ook bij een no fault-compensatiesysteem onverminderd aanwezig blijven. In ieder systeem zal namelijk de omvang van de schade en het verband met het medisch handelen aangetoond moeten worden. Met name de doorlooptijd blijkt in België niet te zijn verbeterd, de gemiddelde doorlooptijd is drie jaar. De onderzoekers concluderen dat de geschetste emotionele en procedurele knelpunten inherent zijn aan de aard en complexiteit van medische ongevallen. Bij medische ongevallen gaat het om een categorie schadeveroorzakende gebeurtenissen waarin (de integriteit van) het menselijk lichaam centraal staat. De juridische beoordeling is daardoor vaak sterk afhankelijk van medisch deskundigenadvies.

“Tot slot stellen de onderzoekers dat het huidige Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, zeker na de invoering van de GOMA en de Wkkgz én met de – door de rechter benutte – ruimte tot (patiëntgerichte) interpretatie van de wetgeving, de noodzakelijke instrumenten biedt om in een goede klacht- en claimbehandeling te kunnen voorzien.”

De Letselschade Raad (DLR) heeft een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken ingesteld om bestaande langlopende letselschadezaken versneld tot een oplossing te brengen. Het kabinet, aldus Van Ark, “volgt deze pilot met veel interesse. Na de afronding hiervan zal in samenspraak met DLR worden bekeken of het wenselijk is om deze Kamer te bestendigen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. Dat bieden volgens het Verbond van Verzekeraars de Smartengeldcalculator...

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

“Sinds de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp hebben mij geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen...

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers,...

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Meerdere aanbieders van een schadeverzekering inzittenden (SVI) dekken een whiplash en psychische klachten niet zonder bewijs of doktersverklaring. Ook zijn huisdieren...

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

(Rechtspraak) De Rechtbank Den Haag rekent Allianz af op de lange duur van en de harde opstelling bij de afhandeling van een letselschade. De rechtbank: “Deze...

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

“We ambiëren nog nadrukkelijker een actieve maatschappelijke voortrekkersrol en zullen onze tanden zetten in de thema’s klimaat, cyberveiligheid...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Afwikkeling letselschade: verzekeraars onder vuur

Afwikkeling letselschade: verzekeraars onder vuur

Stichting Letselschade en Gerechtigheid kondigt procedures aan tegen topbestuurders uit het verzekeringsbedrijf en prominente politici. Ook gaat ze gemeentes bij...