Minister: meer nodig om RI&E tussen de oren te krijgen

heftruck via Pixabay in loods

“Te veel werkgevers hebben nog altijd geen RI&E. Dat vind ik onacceptabel. Ik ben ik ervan overtuigd dat voor een werkelijke trendbreuk aanvullende verdergaande maatregelen hard nodig zijn.” Aldus minister Van Gennip in haar derde voortgangsbrief meerjarenprogramma RI&E.

De minister: “Deze maatregelen wil ik uitwerken in het kader van de Arbovisie 2040 en de daarna op te stellen beleidsagenda. Hierbij betrek ik het advies dat de SER mij heeft gegeven. De SER deelt mijn mening dat er meer nodig is om de naleving van de RI&E en gezond en veilig werken in ruimere zin te waarborgen. De SER stelt in het advies onder meer een Start-RI&E voor om mkb-bedrijven te stimuleren een begin te maken met het opstellen van een RI&E. Verder verwacht de SER van arbodiensten en kerndeskundigen een actieve, adviserende houding bij het aangaan van een basiscontract met een bedrijf met betrekking tot de verplichtingen ten aanzien van de RI&E.”

RI&E-label

In 2022 is in opdracht van SZW een RI&E-label in samenwerking met diverse eindgebruikers ontwikkeld en heeft een pilot plaatsgevonden om het RI&E-label in de praktijk te testen. Van Gennip: “Op dit moment lijkt er geen RI&E-label te kunnen komen dat universeel toepasbaar is en tegemoet komt aan de behoeften van alle betrokkenen. Dit staat ook beschreven in het eindrapport dat de onderzoekers aan mij hebben opgeleverd.

“Door als overheid een keuze te maken over deze openstaande vraag blijft het potentieel van dit product onbenut. Dat zou ik jammer vinden. Ik merk namelijk dat (een deel van) het veld enthousiast is om het RI&E-label te gaan gebruiken.

“Daarom wil ik niet opleggen welke lezing gebruikers moeten aanhouden. In plaats daarvan stel ik het door de overheid ontwikkelde RI&E-label kosteloos ter beschikking aan het veld. De gebruikers (kerndeskundigen, arbodiensten, kennisplatformen, werkgevers) kunnen zo zelf bepalen hoe in hun geval het RI&E-label gelezen moet worden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...