Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Operatiekamer via Pixabay 2

Minister Kuipers laat onderzoeken uitvoeren “waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring van zorgverzekerden zonder vrijwillig eigen risico naar verzekerden met een vrijwillig eigen risico kan doen afnemen en waardoor verzekerden met een vrijwillig eigen risico voor zorgverzekeraars financieel minder aantrekkelijk worden”. De minister wacht de resultaten van deze onderzoeken af, alvorens hij eventuele vervolgstappen ten aanzien van het vrijwillig eigen risico, zoals afschaffing, overweegt.

De kruissubsidiëring is, aldus de minister, in omvang beperkt in verhouding tot de forse
solidariteit die de Zvw kent. Onderzoek door Equalis in opdracht van Kuipers laat zien dat de de kruissubsidiëring in 2019 naar schatting 88 euro per verzekerde met een vrijwillig eigen risico bedroeg. Dit betekent dat voor alle verzekerden – dus zowel verzekerden zonder als met vrijwillig eigen risico – de premie met elf euro per jaar werd verhoogd om de premiekorting voor verzekerden met vrijwillig eigen risico (circa dertien procent van de verzekerdenpopulatie) te financieren.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Veldhuizen - advies 14 april 2023

Een goede gezondheid is het rijkste bezit van een mens. Je kunt het zelf redelijk in de hand hebben, maar helaas ook niet. Solidair zijn en niet voor een korting gaan voor een eigen risico wat je niet nodig denkt te hebben. Wees blij, dat je gezond denkt te zijn. Een ongeluk (ambulance) zit in een klein hoekje. Wees blij, dat je de extra premie kan en mag betalen.(hoger eigen risico kan verkeerde zuinigheid zijn) Een redelijke premie en eigen risico voor iedereen is solidair. Minder administratieve rompslomp voor veel partijen. Gezondheidszorg moet laagdrempelig zijn en dat moet niet ondermijnd worden. Dus ook geen Budgetpolissen.

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...