Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht in de wet te staan.

Afgelopen vrijdag bood minister Hoekstra de 'Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019' aan de Tweede Kamer aan. Voor adviseurs en bemiddelaars is van belang dat, zoals eerder gemeld door VVP, de maatstaf 'aantal werkzame personen' wordt ingeruild voor een nieuwe maatstaf.

Volgens Hoekstra heeft de wijziging in de maatstaf heeft geen gevolgen voor de procentuele verdeling van de door te berekenen kosten over de categorieën.

De minister verder: "De maatstaf heeft tot doel om met behulp daarvan de kosten voor een bepaalde categorie zo evenwichtig mogelijk over de populatie binnen die categorie te verdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de partijen. De omzet van een instelling in deze categorie weerspiegelt dit beter dan FTE. Hoe efficiënt partijen zijn, is daarbij geen afweging."

Ten aanzien van de uitvoering merkt Hoekstra op dat bij de maatstaf FTE regelmatig discussie bestond over hoe FTE toe te rekenen en dat op voorhand de wijziging naar ‘omzet’ niet als minder uitvoerbaar wordt gezien. "Ten aanzien van fluctuaties wordt opgemerkt dat er geen aanwijzingen zijn dat hiervan meer sprake is bij omzet dan bij FTE", aldus de minister.

De uitwerking lijkt plaats te gaan vinden bij ministeriële regeling die jaarlijks wordt vastgesteld.

 


 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

De AFM stort 555.000 euro aan heffingen terug aan Today's Tomorrow (TT), dat het geld overmaakt aan de vereffenaar van het GFH Paraplufonds. De actie is het gevolg...

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Corona: hypotheeksluiters liggen niet wakker van maandlasten

Het merendeel van recente hypotheeksluiters maakt zich geen zorgen om de maandlasten door de coronacrisis. Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen; hoe jonger...

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

De AFM gaat het komende jaar inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk zorgplichtkader. Dat kondigt de toezichthouder aan in zijn...

AFM: "Help klanten met hypotheekproblemen"

AFM: "Help klanten met hypotheekproblemen"

De AFM heeft tien handvatten voor geldverstrekkers geformuleerd, om samen met de klant tot een oplossing te komen wanneer hij door de coronacrisis moeite heeft om...

AFM wijst financiële instelling op hun verantwoordelijkheid in coronacrisis

AFM wijst financiële instelling op hun verantwoordelijkheid in coronacrisis

"Grote groepen consumenten worden geconfronteerd met forse financiële tegenslagen. Er rust een verantwoordelijkheid op de schouders van financiële instellingen...

AFM waarschuwt voor partijen die coronacrisis benutten om mensen op te lichten

AFM waarschuwt voor partijen die coronacrisis benutten om mensen op te lichten

De AFM ontving in de tweede helft van 2019 ruim 10.000 vragen en bijna 2.500 signalen. Dat blijkt uit de nieuwe Signalenmonitor, waarin de AFM elk halfjaar een toelichting...

AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

De AFM heeft op 16 januari 2017 de vergunning ingetrokken van Visie B.V. uit Hilversum, handelend onder de naam Visie Verzekeringen (Visie). De maatregel is behandeld...

AFM verleent op verzoek uitstel invullen MarktMonitor 2020

AFM verleent op verzoek uitstel invullen MarktMonitor 2020

De AFM verzoekt adviseurs en bemiddelaars de MarktMonitor 2020 in ieder geval in te vullen tot en met de vraag over ‘Omzet uit vergunningplichtige activiteiten’....