Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding van het provisieverbod. Dat antwoordt minister Hoekstra op vragen van Kamerlid Grinwis. De minister: “Het provisieverbod ziet op alle beloningen of vergoedingen in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product of het verlenen van een beleggingsdienst. Als zo’n gratis faciliteit, waarnaar in de vraag wordt verwezen, is aan te merken als een vorm van vergoeding, dan is sprake van een provisie. Dat sprake is van provisie maakt niet dat meteen sprake is van overtreding van het provisieverbod. Op het provisieverbod bestaan namelijk een aantal uitzonderingen, zoals dat het provisieverbod niet geldt voor betalingen die rechtstreeks van de klant naar de adviseur of bemiddelaar wordt overgemaakt.

“In de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Mifid) staat dat een dergelijke faciliteit toegestaan zou kunnen zijn “indien de persoon er zich van bewust is dat deze betalingen namens hem zijn verricht en dat het bedrag en de frequentie van de betalingen zijn overeengekomen tussen de cliënt en de beleggingsonderneming, en niet door een derde partij zijn vastgesteld”.

“Bij lijfrenterekeningen waarbij de betaling van de adviseur of bemiddelaar door de beleggingsonderneming in opdracht van de cliënt overgemaakt wordt van de persoonlijke beleggingsrekening van de cliënt naar de rekening van adviseur of bemiddelaar is het dus afhankelijk van de precieze omstandigheden van zo’n faciliteit of sprake is van overtreding van het provisieverbod. Het is aan de toezichthouder en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen over concrete gevallen.

“Ik heb op dit moment onvoldoende zicht op de concrete vormgeving van dergelijke faciliteiten en de consequenties daarvan voor consumenten. Ik zal in overleg gaan met de AFM over deze faciliteiten en hoe die zich verhouden tot andere producten in het licht van de consumentenbescherming en bezien of dat aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen.”

Reactie toevoegen

 
Afm-boete van 80.000 euro voor overtreding provisieverbod

Afm-boete van 80.000 euro voor overtreding provisieverbod

De AFM heeft een boete van 80.000 euro opgelegd aan ABF Adviesgroep (ABF). Ook directeur Edwin Loohuis krijgt een boete van 5.000 euro. De boetes zijn opgelegd omdat...

Verspilde energie

Verspilde energie

De afgelopen maanden hebben veel collega’s zich op de diverse fora geroerd in de beloningsdiscussie rondom de komende evaluatie van het provisieverbod. Naar...

Dijsselbloem handhaaft provisiegebod bij kredieten

Dijsselbloem handhaaft provisiegebod bij kredieten

De kwestie van de wurgkredieten is volgens minister Dijsselbloem van Financiën geen reden om provisie bij kredieten te verbieden. Hoe dan ook wil hij de evaluatie...

Banken: liever transparantie dan provisieverbod in zakelijke markt

Banken: liever transparantie dan provisieverbod in zakelijke markt

Banken zien liever provisietransparantie dan een provisieverbod in de zakelijke markt. Dat schrijven zij in hun reactie op de inmiddels gesloten consultatie 'Effectiviteit...

ACM wil uitbreiding provisieverbod

ACM wil uitbreiding provisieverbod

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) pleit voor uitbreiding van de bescherming van de kleinzakelijke klant tegenover financiële dienstverleners. "Een...

Consumentenbond: "provisieverbod leidt niet altijd tot meer onafhankelijke advisering"

Consumentenbond: "provisieverbod leidt niet altijd tot meer onafhankelijke advisering"

"Met de introductie van het provisieverbod beoogde de overheid dat rechtstreekse betaling door de klant zou leiden tot meer onafhankelijke advisering. Dat blijkt...

"Wrr heeft weinig oog voor positieve ontwikkeling"

"Wrr heeft weinig oog voor positieve ontwikkeling"

Het Verbond van Verzekeraars ziet het rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' van de WRR als een ondersteuning van de koers die de sector heeft...

Probleemverdriedubbelaar

Probleemverdriedubbelaar

We kunnen het provisieverbod laten voor wat het is, maar beter is het om er eens over na te denken of 'we' niet de verkeerde weg ingeslagen zijn. Aldus financieel...

Van Velzen ziet relatie die Monuta legt niet

Van Velzen ziet relatie die Monuta legt niet

Dik van Velzen (Nibe-SVV) vraagt zich in zijn wekelijkse blog af of er werkelijk een relatie is tussen het provisieverbod en het gestegen aantal gemeentelijke uitvaarten,...

Financiën: provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht

Financiën: provisieverbod niet strijdig met Europees Unierecht

Het provisieverbod is niet strijdig met het Europees Unierecht. Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op vragen van de Commissie Financiële Dienstverlening...