Minister stemt in met nieuwe missie NHG

Woning verhuur via Pixabay

De minister heeft ingestemd met het voornemen van NHG om haar missie te wijzigen. De nieuwe missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders van NHG en "vormt nu een betere representatie van de werkzaamheden van NHG. De missie sluit beter aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt en in het woningmarktbeleid. NHG richt zich sinds enkele jaren op het ontwikkelen van hypotheekoplossingen voor kwetsbare groepen, rond actuele thema’s, zoals voor consumenten met een flexibel arbeidscontract of inkomen uit een kleine onderneming. Daarmee beoogt NHG de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten, ook voor consumenten die op grotere afstand van de woningmarkt zijn komen te staan. De nieuwe missie van NHG vormt een goede afspiegeling van de doelen die NHG nastreeft en de middelen die NHG daarvoor aanwendt".

De nieuwe NHG-missie: NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Wij bieden consumenten hiervoor (1) toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, (2) hulp bij beheer en behoud van de woning en (3) een vangnet in kwetsbare situaties. Dit doen we vanuit het belang van de consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
NHG-kostengrens 325.000 euro in 2021

NHG-kostengrens 325.000 euro in 2021

NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in. De kostengrens komt daarmee in 2021 uit op 325.000 euro (nu 310.000 euro). Als er energiebesparende maatregelen worden...

NHG pleit voor verdergaand maatwerk bij woonfinanciering starters

NHG pleit voor verdergaand maatwerk bij woonfinanciering starters

NHG zou graag zien dat "het debat over de toekomst van de woningmarkt de richting opgaat van meer concrete en structurele oplossingen die bijdragen aan een toegankelijke...

NHG-webinar Arbeidsmarktscan

NHG-webinar Arbeidsmarktscan

NHG verzorgt donderdag 17 september om 14.00 uur het live webinar ‘Een hypotheek voor flexwerkers? De Arbeidsmarktscan en meer!’. In gesprek met Ben...

Menno Snel en Jan van Baars versterken RvC NHG

Menno Snel en Jan van Baars versterken RvC NHG

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel (foto) en voormalig CEO ABN Amro Hypotheken Groep Jan van Baars zijn per 1 september aangesteld als commissaris...

Steeds vaker woningverbetering gefinancierd met NHG

Steeds vaker woningverbetering gefinancierd met NHG

In het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal hypotheken met NHG met twaalf procent toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In totaal sloten in...

NHG: tijdelijke inkomensdip ondernemers telt niet mee bij hypotheekaanvraag

NHG: tijdelijke inkomensdip ondernemers telt niet mee bij hypotheekaanvraag

Als ondernemers kunnen aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald als gevolg van de coronacrisis, kunnen beoordelaars besluiten om de...

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten ING, ABN Amro, Aegon, Florius, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN gedurende drie maanden een pilot met de...

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG met markt in gesprek over uniforme corona-vragenlijst

NHG is met de markt in gesprek over een uniforme corona-vragenlijst. NHG: "Adviseurs geven de voorkeur aan één vragenlijst voor alle hypotheken. Samen...

Twaalf procent meer NHG-garanties

Twaalf procent meer NHG-garanties

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties toe met twaalf procent tot 28.900 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Het garantievermogen...

Aantal NHG-garanties nog op niveau 2019

Aantal NHG-garanties nog op niveau 2019

In 2019 was het aantal nieuwe NHG-garanties 120.445, ruim acht procent meer dan in 2018. In 2019 zijn in totaal 88.940 nieuwe hypotheekgaranties voor de financiering...