Minister trekt wetsvoorstel RIV-toets door arbeidsdeskundigen in

UWV

Minister Van Gennip kondigt aan het het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen in te zullen trekken. De minister: "Het kabinet de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld. Ik acht het niet opportuun om nu, voordat OCTAS met haar eindrapport komt, keuzes te maken over een aantal fundamentele knelpunten in het stelsel.

"Dat betreft in de eerste plaats het probleem van langdurig zieke werknemers die na twee jaar ziekte én geen werk, én geen WIA -uitkering hebben. Deze zogenoemde ’35-minners’ komen in de praktijk veel moeilijker weer aan het werk dan bij de invoering van de WIA was verwacht, en dat vind ik een groot probleem. Dit is mede daarom ook onderdeel van de opdracht van de OCTAS.

"Ten tweede betreft dat het knelpunt van werkgevers die na twee jaar een loonsanctie kunnen krijgen, omdat de verzekeringsarts tot een ander medisch oordeel komt dan de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke medewerker. Dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling door UWV van de geleverde re-integratie-inspanningen.

"Ik vind het belangrijk deze onzekerheid voor werkgevers zoveel mogelijk weg te nemen, waarbij de re integratie kansen van werknemers voldoende geborgd blijven. Beide knelpunten verdienen een oplossing en wil ik oppakken na ommekomst van het eindrapport van OCTAS, dat ik verwacht in het eerste kwartaal van 2024. Om deze redenen ben ik voornemens het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen in te trekken."

IOW toch nog keer verlengd

Het kabinet kiest ervoor de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen met nog één keer vier jaren te verlengen. Van Gennip: "De arbeidsparticipatie van senioren laat de afgelopen jaren een duidelijke verbetering zien. Tegelijkertijd wordt naarmate de leeftijd stijgt de arbeidsmarktpositie lastiger. Senioren worden niet sneller werkloos dan andere groepen, maar eenmaal werkloos is de weg terug naar werk wel langer en moeizamer. Zestigplussers hebben een grotere kans op langdurige werkloosheid. Hier ligt dus nog een opgave."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Nationale-Nederlanden riep in haar kennissessie op het VVP-event Inkomen adviseurs op te helpen bij het verlagen van het ziekteverzuim in Nederland. Ga in gesprek...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren gaan omhoog. De gemiddelde premie...

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Laten we samen werkgevers de zorg rond ziekte en verzuim uit handen nemen, op een pragmatische manier. Aldus product manager Jorn Soethout tijdens de kennissessie...

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

De Nederlandse Orde van Advocaten juicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gebaseerd op een duaal stelsel op zich toe, maar meent dat een...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

“Stel jezelf steeds de vraag: adviseer je klantgericht of waterdicht?” Aldus TAF in antwoord op de vraag van VVP om praktijktips inkomensadvisering....

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Houd goed in de gaten welke opties er gaan ontstaan. De premie van de BAZ of minimaal gelijke dekking bij een verzekeraar mag niet verschillen; maar wat krijg je...