Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Wouter Koolmees nieuw 2020

Minister Koolmees vindt het te vroeg om te concluderen dat de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende effect sorteert. Dat antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding van onderzoek waaruit bleek dat in de aanloop naar de Wab 77.000 flexwerkers zijn ontslagen.

Koolmees: “Het gaat over een onderzoek van ABN Amro, dat een bijdrage levert aan het gesprek over de effectiviteit van de Wab, en aan het zoeken naar methoden om het effect van de Wab vast te kunnen stellen. Het is naar mijn mening op dit moment nog echt te vroeg om conclusies over de Wab te trekken op basis van dit onderzoek. De onderzoeksperiode is daarvoor te kort, en ligt deels op het moment dat de Wab nog niet in werking was getreden. Bovendien is het heel goed denkbaar dat de resultaten gemeten in 2020 een verstorend effect bevatten vanwege de coronacrisis.

“Ik heb, op verzoek van de Tweede Kamer (de motie Tielen/Palland) wel een quickscan van de Wab laten uitvoeren, om te bezien of er op korte termijn al effecten van de Wab te zien waren op basis van beschikbare bronnen. Dit is een lastige opgave gebleken, onder andere vanwege het uitbreken van het coronavirus. De quickscan besloeg daarnaast ook een beperkte tijdsperiode. Voor een gedegen evaluatie is een langere onderzoeksperiode nodig. Uit de quickscan kwamen enkele eerste signalen naar voren, waaronder dat werkgevers door kostenstijgingen het aantal flexibele contracten verminderen. Aan de andere kant blijkt ook dat werkgevers hun werknemers door de Wab een vaste aanstelling hebben gegeven.

“Het effect van de Wab zal moeten blijken uit de evaluatie (in 2025, red.). Uiteraard is dit waterbed-effect een risico dat zich in de praktijk kan voordoen. Om dit risico te mitigeren, heeft het kabinet een aantal stappen gezet, met name door de verschillen in behandeling tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Zoals ook in de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ is aangegeven, zijn verdergaande stappen op dit terrein van belang, maar zijn keuzes hierover aan een volgend kabinet.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Loonsubsidie NOW keert terug

Loonsubsidie NOW keert terug

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de nieuwe coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. De NOW...

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Arbo-inspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan...

Aon: controle op beschikking gedifferentieerde premie Whk dit jaar extra belangrijk

Aon: controle op beschikking gedifferentieerde premie Whk dit jaar extra belangrijk

Het loont voor werkgevers om de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) te controleren op een juiste hoogte van de premie. Onderzoek van Aon...

Nieuwe definitie IKV gaat pas 2024 in

Nieuwe definitie IKV gaat pas 2024 in

SZW trekt een jaar langer uit voor de implementatie van de nieuwe definitie van de inkomstenverhouding (IKV). Het besluit zou eigenlijk per 1 januari 2023 in werking...

Verlengen PAWW-regeling nu mogelijk

Verlengen PAWW-regeling nu mogelijk

CAO-partijen kunnen vanaf nu afspraken maken om de zogeheten PAWW-uitkering met vijf jaar te verlengen. Ze hebben tot uiterlijk 1 april 2022 de tijd om verlenging...

Coronasteun alweer terug

Coronasteun alweer terug

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november gelden. Alle ondernemers die in het vierde...

Geen medische informatie: een zegen voor werkgevers! (blog Lambert Becks, Qees)

Geen medische informatie: een zegen voor werkgevers! (blog Lambert Becks, Qees)

(Blog door Lambert Becks, Qees) Dagelijks spreek ik werkgevers die hun beklag doen dat ze niets mogen weten over hun zieke medewerker. Ik snap de frustratie. Steevast...

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

RSC verbijsterd over wijzigingen in Verzamelwet SZW

De beroepsvereniging voor register-casemanagers zegt met “zeer grote verbazing en op onderdelen verbijstering” kennis te hebben genomen van een aantal...

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Consultatie regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

SZW is de internetconsultatie gestart van de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Met de tegemoetkomingsregeling ontstaat voor mensen die...

Tweede spoor loopt vaak dood

Tweede spoor loopt vaak dood

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2021) Uit onderzoek van het UWV blijkt dat tweedespoortrajecten nog geen succes zijn. Voor de verzekeraars...