Misser met huurtoeslag

Kifid LOGO 2017

Een adviseur moet de klant ruim 10 mille betalen omdat hij verzuimde na te gaan of de klant recht had op huurtoeslag. Dit laatste bleek niet het geval. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-191.

Consument stelt dat adviseur (Nationale-Nederlanden Bank) hem heeft geadviseerd huurtoeslag aan te vragen. Nu achteraf blijkt dat de consument geen recht had op huurtoeslag, acht hij adviseur gehouden de door hem geleden schade te vergoeden. Op basis van de passages uit het adviesrapport is de Commissie van oordeel dat de consument hieruit "redelijkerwijs heeft mogen afleiden dat hij recht had op huurtoeslag. Adviseur had, op het moment dat hij de betreffende passages in het adviesrapport opnam, dan ook op zijn minst moeten nagaan of Consument überhaupt wel recht had op huurtoeslag. Door dit na te laten, is Adviseur tekortgeschoten en dient hij de schade, die Consument als gevolg hiervan heeft geleden, te vergoeden. Nu Adviseur de causaliteit tussen de verschillende schadecomponenten en zijn nalaten niet heeft betwist, dient te worden aangenomen dat de door Consument geclaimde schade is ontstaan als gevolg van het nalaten van Adviseur. Adviseur dient deze schade dan ook in zijn geheel te vergoeden."

 

Het betreft 10.571,50 euro (circa 8.000 euro huurtoeslag die consument dient terug te betalen, verhuis- en opslagkosten).

 

De commissie: "Adviseur had, op het moment dat hij de betreffende passages in het adviesrapport opnam, op zijn minst moeten nagaan of Consument überhaupt wel recht had op huurtoeslag. Door dit na te laten, heeft hij niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht." 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof Radstaake - 6 juli 2017

Hieruit blijkt maar weer eens temeer dat persoonlijk advies echt op de persoon en diens situatie toegesneden moet zijn. Algemene opmerkingen en regeltjes die er altijd ingezet worden kunnen terugslaan in aansprakelijkheid. Dit zal het toegevoegde en onderscheidende waarde ook moeten gaan worden tussen goed advies en execution only. Dus of execution only of een persoonlijk rapport met goed achtergrond onderzoek en zonder disclaimer en standaard terugkerende regeltjes. En ik denk dat een klant daar echt wel voor wil betalen. Ik tenminste wel.

Henk Schilder - 6 juli 2017

Het moet niet gekker worden....

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...