Verbond: heisessie 'visie op distributie 2020-2022'

hei via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars organiseert in 2019 een heisessie om een 'visie op distributie 2020-2022' op te stellen. Dat is te lezen in het woensdagmiddag door het Verbond gepubliceerde middellangetermijnplan
2019-2021 (MLT).

Het plan leest: "In 2019 werken wij aan het verder verduurzamen van distributie. Dit willen wij doen door een visie op distributie 2020-2022 op te stellen. Hiertoe zal een heisessie met de commissie Distributie worden georganiseerd, zodat input kan worden verzameld voor de inhoud van die visie.

"Thema’s die aan de orde komen, zijn in ieder geval samenwerking met het intermediair en innovatie. De verdere beleidsvorming ten aanzien van InsurTech staat ook op de agenda. Het grootste deel van InsurTech-investeringen gaat immers naar distributie."

Daarnaast staat 2019 in het teken van de lobby en de uitwerking van de diverse thema’s in het kader van de evaluatie van het provisieverbod. Groot thema hierbinnen is de lobby op en verdere uitwerking van de transparantie van provisie bij schadeverzekeringen."

Vier speerpunten

Het middellangetermijnplan geeft voor drie jaar een overzicht van de belangrijkste ambities van het Verbond voor de verzekeringsbranche, verzekerden en stakeholders. De vier speerpunten in het MLT zijn gekoppeld aan een beleidsplan. Ieder jaar stelt het Verbond een nieuw beleidsplan vast. 

De speerpunten in het MLT 2019-2021: versterking maatschappelijke rol en zoeken naar verzekeringsoplossingen; betrouwbaar met data - voor klant en samenleving; versterken klantrelatie,
omgang met risico’s; vitale bedrijfstak, ruimte voor nieuwe verdienmodellen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Weurding één dag algemeen directeur af

Weurding één dag algemeen directeur af

Richard Weurding staat donderdag zijn rol als algemeen directeur voor één dag af. Het is aan de 15-jarige Marouane om, als ‘Baas van Morgen’,...

Meer overvallen op juweliers

Meer overvallen op juweliers

Na een jarenlange daling is het aantal overvallen op juweliers fors gestegen in het afgelopen jaar. Uit cijfers van verzekeraar Juwon, die het Verbond van Verzekeraars...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

"Het is goed dat een breed scala aan juridische hulpverleners via het aanbieden van rechtshulppakketten betrokken kan worden bij het verlenen van gesubsidieerde...

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Dat is een van de hoogste schades van de voorbije jaren.  De schadeomvang...

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als...