Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

smartphone app via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen, omdat valschade volgens de verzekeraar niet is gedekt onder de reisverzekering. Hier is de consument het niet mee eens omdat deze uitsluiting volgens haar alleen betrekking heeft op ‘bagage’ en de mobiele telefoon onder ‘kostbaarheden’ valt. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar de schadeclaim onterecht heeft afgewezen en 200 euro aan de consument moet vergoeden. De vordering is gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “In artikel 2.1.1 van de voorwaarden is (onder meer) opgenomen dat schade die is ontstaan door vallen en/of (om)stoten van de bagage of onderdelen daarvan niet is verzekerd. ‘Bagage’ wordt in artikel 6 van de voorwaarden, voor zover relevant, omschreven als ‘alle spulIen die u (lees: de consument) tijdens de reis heeft meegenomen’. Ook is daarin opgenomen dat ‘kostbaarheden’ niet onder ‘bagage’ vallen.

“‘Kostbaarheden’ zijn in hetzelfde artikel van de voorwaarden omschreven als ‘telecommunicatieapparatuur (...), waaronder ook vallen uw mobiele telefoon, smartphone en andere apparaten waarmee u (lees: de consument) kunt bellen’. Hieruit volgt dat de uitsluiting voor valschade alleen geldt voor bagage of onderdelen daarvan.

“De commissie is van oordeel dat van artikel 2.1.1 slechts één lezing mogelijk is en dat daarmee sprake is van een duidelijk beding. Anders dan de verzekeraar, is de commissie van oordeel dat de mobiele telefoon geen onderdeel is van de bagage, omdat duidelijk in de omschrijving van ‘bagage’ staat dat ‘kostbaarheden’ – waaronder een mobiele telefoon – niet onder de omschrijving van ‘bagage’ vallen. Ook is de commissie van oordeel dat valschade niet in het geheel niet is gedekt nu de uitsluiting alleen ziet op bagage of onderdelen daarvan. De lezing van de verzekeraar is, in tegenstelling tot de lezing van de consument, geen redelijke lezing.

“Hiervoor is vastgesteld dat de mobiele telefoon valt onder ‘kostbaarheden’. In artikel 2.1.1 van de voorwaarden staat dat voor kostbaarheden een maximum verzekerd bedrag geldt. De vergoedingsmaxima zijn opgenomen in de tabel ‘Bijzondere vergoedingsmaxima reisbagage’ in hetzelfde artikel. In deze tabel staat dat schade aan privé mobiele telefoons is verzekerd tot maximaal 200 euro.”

De consument vorderde vergoeding van de reparatiekosten van de mobiele telefoon van 291,85 euro.

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...