Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

motor achterkant

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking omdat de laatste bij het aangaan van de verzekering niet meegedeeld heeft dat zijn rijbewijs meermaals is ingevorderd.

De kantonrechter: “In het aanvraagformulier, dat hij zelf in het geding heeft gebracht, is de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW opgenomen. Eiser is gevraagd de inhoud van het aanvraagformulier te controleren en onjuistheden te melden aan EL&EF alsmede het formulier ondertekend te retourneren. Vast staat dat eiser dat niet heeft gedaan. Eiser heeft EL&EF destijds niet op de hoogte gebracht van de onjuistheid van de vermelding op het aanvraagformulier dat hij geen ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gehad, terwijl achteraf gebleken is dat het rijbewijs van in de afgelopen vijf jaar twee keer ingevorderd is geweest. Eiser heeft het aanvraagformulier ook niet ondertekend geretourneerd aan EL&EF, ook niet nadat hem dat nogmaals werd gevraagd bij brief van 11 mei 2018, welke brief ook door hemzelf in het geding is gebracht. Ook de toezending van de gewijzigde verzekeringspolis bij separate brief van 16 april 2018, waarin eiser eveneens gewezen is op de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW, in het bijzonder ten aanzien van de vraag of hem de afgelopen vijf jaar de rijbevoegdheid is ontzegd, heeft er destijds niet toe geleid dat hij contact heeft opgenomen met EL&EF om haar op de hoogte te brengen van de invorderingen van zijn rijbewijs in het recente verleden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

TineJ🤦‍♀️ - n.v.t. 19 april 2023

......"de verzekeringnemer heeft een doorlopende plicht om dit soort zaken te melden".... en V&V maakt de (gewijzigde) polis op/verwerkt de wijziging en beroept zich dan op de mededellingsplicht terwijl klant niets heeft ingestuurd/ondertekend. Hoe een bijzondere uitspraak van deze rechter.

Meer over
De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....