Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Overstroming via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de verzekeraar (a.s.r.) heeft ingeschakeld en heeft de verzekeraar als opdrachtgever van de expert onvoldoende toegezien op een correcte behandeling. Naar het oordeel van de Geschillencommissie kan het handelen en nalaten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert in het midden blijven. De tijdens het proces van vaststelling van de schade ondertekende ‘Akte benoeming van experts’ en ‘Akte van taxatie’ laten geen ruimte voor de door de consumenten gevorderde nadere schadevaststelling.

De commissie: “De expert van Crawford en de expert van Troostwijk (ingeschakeld door de consumenten, red.) hebben een ‘Akte van taxatie’ ondertekend, die is gedateerd op 8 februari 2022. In deze akte wordt de schade getaxeerd op in totaal 100.000 euro. Hiermee is de schade onbetwistbaar vastgesteld op dit bedrag.

“Dat de consumenten op 10 februari 2022 een versie van de akte van taxatie onder protest en voorbehoud van recht voor akkoord hebben ondertekend, doet aan het voorgaande niet af. De expert van Troostwijk heeft toegelicht dat deze versie van de akte van taxatie door een interne fout bij Troostwijk niet is verstuurd aan de expert van Crawford. Daar komt bij dat ondertekening van de akte van taxatie door de consumenten niet vereist is. Ondertekening door de door haar ingeschakelde expert van Troostwijk is voldoende. De consumenten zijn aan de schadevaststelling gebonden.”

230.000 euro

Op 19 juni 2021 is sprake geweest van kortstondige, extreme regenval. Het gemeenteriool kon het regenwater niet verwerken, waarna het maaiveld rondom het woonhuis onder water kwam te staan. Via gesloten deuren is het water de woning binnengestroomd met grote schade tot gevolg.

Op 8 februari 2022 hebben de experts van Crawford en Troostwijk een “Akte van taxatie” ondertekend. In deze akte verklaren zij in totaal een bedrag van 100.000 euro (inclusief BTW) te hebben getaxeerd voor de schade aan de opstal op basis van herbouw inclusief bijkomende kosten en voor de inboedel

In totaal begroten de consumenten de schade op een bedrag van 230.000 euro, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 1 januari 2022.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

Geheugenverlies klager wil er bij Geschillencommissie niet in

(Kifid-uitspraak GC 2024-0106) Met de verzekeraar is de Geschillencommissie van oordeel dat de consument heeft geprobeerd de verzekeraar opzettelijk te misleiden...

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

Volgende verzekeraar struikelt over 'duurzame informatiedrager'

(Kifid-uitspraak GC 2024-0101) De Geschillencommissie heeft ambtshalve getoetst aan de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten aan...

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

Commissie van Beroep laat verzekeraar tuinschade alsnog vergoeden

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0007) De consument heeft twee akkoordverklaringen ondertekend, voor schade aan de inboedel en voor schade aan opstal en tuin. Daarna heeft...

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

Kifid: registratie van persoonsgegevens niet standaard acht jaar

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt in een dinsdag gepubliceerde uitspraak dat de bank bij registratie van persoonsgegevens niet standaard mag uitgaan van...

Geen disculperende stilstand

Geen disculperende stilstand

(Kifid-uitspraak GC 2024-.0061) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een scooterrijder. Hij is van mening dat de scooterrijder, verzekerde van...

ORV splijt ex-partners

ORV splijt ex-partners

(Kifid-uitspraak GC 2024-0062) Consument is het niet eens met het feit dat zijn ex-echtgenote een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven heeft gesloten. Hij...

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen...

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Sector geeft Kifid ruime voldoende

Financiële dienstverleners zijn in 2023 onverminderd tevreden over het financiële klachteninstituut Kifid. Zij waarderen Kifid met een 7,4 gemiddeld. Ruim...

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0040) Toen de consument advies vroeg voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, ging de adviseur ervan uit dat de consument en zijn...