Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Roer zeilboot via Pixabay

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen.

Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. Zo zien zij bijvoorbeeld wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn.

Het gebruik van de navigatiemetafoor is afgesproken voor twee communicatiemiddelen: een herkenbare plek op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Totale pensioeninkomen op MPO eenvoudig vergelijkbaar

Op MPO zullen vanaf 30 september 2019 de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen opgeteld zichtbaar zijn in één navigatiemetafoor. In de netto maandbedragen bij de navigatiemetafoor is rekening gehouden met het koopkrachtrisico; de bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Navigatiemetafoor UPO toont andere bedragen dan MPO

De navigatiemetafoor wordt ook op het UPO opgenomen. Deze afbeelding zal bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weergeven in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op MPO. Het eerste UPO waarin deze afbeelding wordt gebruikt is het UPO van 2020.

Pensioenuitvoerders mogen de navigatiemetafoor overigens ook in andere communicatiemiddelen gebruiken.

Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. De AFM plaatst een voorbeeld van een navigatiemetafoor op haar website.

(Bron: AFM.)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Er komt geen verplicht bestedingsdoel bij de nieuwe mogelijkheid om op de pensioendatum maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen....

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en het ministerie van SZW gaat het Verbond van Verzekeraars de pensioenopbouw van ZZP’ers stimuleren. Met...

Bedrag opnemen bij pensionering

Bedrag opnemen bij pensionering

Het kabinet, in lijn met het woensdag gepubliceerde ontwerpadvies van de SER, gaat mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom krijgt...

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106 procent naar 107 procent. De rente is na de dip van eind...

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die...

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen volgens het CBS steeds...