Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Roer zeilboot via Pixabay

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen.

Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. Zo zien zij bijvoorbeeld wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn.

Het gebruik van de navigatiemetafoor is afgesproken voor twee communicatiemiddelen: een herkenbare plek op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Totale pensioeninkomen op MPO eenvoudig vergelijkbaar

Op MPO zullen vanaf 30 september 2019 de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen opgeteld zichtbaar zijn in één navigatiemetafoor. In de netto maandbedragen bij de navigatiemetafoor is rekening gehouden met het koopkrachtrisico; de bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Navigatiemetafoor UPO toont andere bedragen dan MPO

De navigatiemetafoor wordt ook op het UPO opgenomen. Deze afbeelding zal bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weergeven in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Op het UPO kunnen de teksten bij de bedragen van de navigatiemetafoor afwijken van de metafoor op MPO. Het eerste UPO waarin deze afbeelding wordt gebruikt is het UPO van 2020.

Pensioenuitvoerders mogen de navigatiemetafoor overigens ook in andere communicatiemiddelen gebruiken.

Het gebruik van de navigatiemetafoor is vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Daarin staat ook aan welke voorwaarden de navigatiemetafoor moet voldoen. De AFM plaatst een voorbeeld van een navigatiemetafoor op haar website.

(Bron: AFM.)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen volgens het CBS steeds...

Highlights uit Pensioenbrief Koolmees

Highlights uit Pensioenbrief Koolmees

Swalef pensioenjuristen en academie heeft de belangrijkste punten uit de Pensioenbrief die minister Koolmees onlangs naar de Tweee Kamer stuurde overzichtelijk op...

Nederland wijst onderhandelingsakkoord PEPP af

Nederland wijst onderhandelingsakkoord PEPP af

Het kabinet stemt niet in met het onderhandelaarsakkoord inzake PEPP (Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct). Minister Hoekstra meldt de Tweede Kamer: "Het kabinet...

"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

"ZZP'er kan prima pensioen opbouwen in PPI"

ZZP'ers kunnen prima hun pensioen opbouwen in een PPI. Dat blogt pensioenkenner Herman Kappelle. Hij noemt het hoopgevend dat minister Koolmees een opening wat dit...

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Nibe-SVV organiseert maandagavond 21 januari een gratis webinar over pensioen. Als specialist neemt plaats aan tafel Gerard Staats (Fiscaal jurist aan Fiscaal...

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van SZW heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan...