Nazorg beter vormgeven

Document gesprek kantoor via Pixabay

De Hypotheekshop onderschrijft het belang van onderhoud op financiële producten, tegelijk constateert de adviesketen dat er wel enkele punten zijn om rekening mee te houden bij het vormgeven van de nazorg. "Als de gewenste nazorg in samenwerking tussen wetgever (minister van Financiën, Autoriteit Persoonsgegevens), aanbieders en intermediair wordt ingericht - met een advieszorgplicht voor het intermediair en een bemiddelings-/beheerzorgplicht plus informatieverplichting richting het intermediair voor de aanbieder - is de nakoming gewaarborgd en zijn de verantwoordelijkheden over en weer helder."

De Hypotheekshop schrijft in haar wekelijkse nieuws: "Het intermediair heeft volgens de toezichthouders een verantwoordelijkheid bij de nazorg, vanwege haar dominante positie op de hypotheekmarkt. Des te opmerkelijker dat het intermediair op dit ogenblik niet direct wordt betrokken bij het organiseren van dat onderhoud in het kader van ‘aflossingsblij’. Een belangrijke reden voor de toezichthouders lijkt de geringe bereidheid bij consumenten te zijn om te betalen voor advies, waardoor die de neiging hebben advies te mijden. De toezichthouders hebben er daarom voor gekozen om de aanbieders verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van door hen geleverde producten. Bovendien valt het kosteloze (sturende) contact dat deze hebben met de consument niet onder ‘advies’ maar onder ‘informeren’ en het geven van handelingsperspectief. 

"Omdat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de praktijk flinterdun is, lijkt de vraag gerechtigd wie de zorgplicht van het intermediair overneemt als die buiten het beheer wordt gehouden. Verschil in interpretatie van de privacywetgeving door juristen van aanbieders lijkt bovendien het delen van de benodigde gegevens (leningdata, correspondentie, situatie van de klant) met het intermediair in de weg te staan. Dit belet het intermediair in het uitvoeren van nazorg. Tot slot blijkt er geen sprake van een level playing field als het intermediair op grond van de Wft voor mutaties een (verkort) adviestraject moet volgen, waarvoor zij uiteraard kosten in rekening brengt. Deze verplichting geldt evenwel niet voor aanbieders. Consumenten worden hierdoor als het ware gestimuleerd om af te zien van advies. 

"Het is een goede ontwikkeling dat er is begonnen met het inbedden van de uitvoering van de nazorg. Consumenten zijn gebaat bij goede nazorg: denk aan maatschappelijke ontwikkelingen en issues als aflossingsvrij, verduurzaming en vergrijzing. Zolang de onduidelijkheid op een aantal vlakken echter blijft bestaan, is een succesvolle implementatie niet mogelijk. Daarnaast dient het begrip ‘nazorg’ inhoudelijk nog nader te worden gedefinieerd. Als de gewenste nazorg daarentegen in samenwerking tussen wetgever (minister van Financiën, Autoriteit Persoonsgegevens), aanbieders en intermediair wordt ingericht - met een advieszorgplicht voor het intermediair en een bemiddelings-/beheerzorgplicht plus informatieverplichting richting het intermediair voor de aanbieder - is de nakoming gewaarborgd en zijn de verantwoordelijkheden over en weer helder. Het gevolg zal verder zijn dat consumenten niet meer worden teleurgesteld in hun verwachtingen over de te ontvangen nazorg, waardoor het aantal geschillen afneemt. En dat zullen ook de consumentenprogramma’s een goede ontwikkeling vinden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

OvFD: "Belangrijk dat nazorg naar adviseur gaat"

De OvFD zegt op www.kop-munt.nl "steeds vaker te zien dat klanten uit vrees voor de kosten van de adviseur zelf wijzigingen in het product gaan aanbrengen via de...

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

"Verleng looptijd alle aflossingsvrije hypotheken naar 75 jaar"

"Verleng looptijd alle aflossingsvrije hypotheken naar 75 jaar"

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop roepen geldverstrekkers op om de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 75 jaar, of om helemaal...

Vergrijzing en ontgroening onder hypotheekaanvragers

Vergrijzing en ontgroening onder hypotheekaanvragers

Onder mensen met een hypotheek is volgens De Hypotheekshop duidelijk sprake van vergrijzing en ontgroening. De adviesketen heeft gekeken, over de periode 2016-2018,...

Laagterecord hypotheekrente voor zevende week op rij gebroken

Laagterecord hypotheekrente voor zevende week op rij gebroken

Door de aanhoudende golf aan renteverlagingen bereikte het totaalgemiddelde van de hypotheekrente voor de zevende week op rij een nieuw laagterecord (2,34 procent),...

Hypotheekshop: uitverkoop in hypothekenland

Hypotheekshop: uitverkoop in hypothekenland

De hypotheekrente is de laatste weken in een ongekende vrije val geraakt, in gang gezet door de grote politieke en economische onrust in de wereld. De Hypotheekshop...