Nazorg beter vormgeven

Document gesprek kantoor via Pixabay

De Hypotheekshop onderschrijft het belang van onderhoud op financiële producten, tegelijk constateert de adviesketen dat er wel enkele punten zijn om rekening mee te houden bij het vormgeven van de nazorg. "Als de gewenste nazorg in samenwerking tussen wetgever (minister van Financiën, Autoriteit Persoonsgegevens), aanbieders en intermediair wordt ingericht - met een advieszorgplicht voor het intermediair en een bemiddelings-/beheerzorgplicht plus informatieverplichting richting het intermediair voor de aanbieder - is de nakoming gewaarborgd en zijn de verantwoordelijkheden over en weer helder."

De Hypotheekshop schrijft in haar wekelijkse nieuws: "Het intermediair heeft volgens de toezichthouders een verantwoordelijkheid bij de nazorg, vanwege haar dominante positie op de hypotheekmarkt. Des te opmerkelijker dat het intermediair op dit ogenblik niet direct wordt betrokken bij het organiseren van dat onderhoud in het kader van ‘aflossingsblij’. Een belangrijke reden voor de toezichthouders lijkt de geringe bereidheid bij consumenten te zijn om te betalen voor advies, waardoor die de neiging hebben advies te mijden. De toezichthouders hebben er daarom voor gekozen om de aanbieders verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van door hen geleverde producten. Bovendien valt het kosteloze (sturende) contact dat deze hebben met de consument niet onder ‘advies’ maar onder ‘informeren’ en het geven van handelingsperspectief. 

"Omdat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de praktijk flinterdun is, lijkt de vraag gerechtigd wie de zorgplicht van het intermediair overneemt als die buiten het beheer wordt gehouden. Verschil in interpretatie van de privacywetgeving door juristen van aanbieders lijkt bovendien het delen van de benodigde gegevens (leningdata, correspondentie, situatie van de klant) met het intermediair in de weg te staan. Dit belet het intermediair in het uitvoeren van nazorg. Tot slot blijkt er geen sprake van een level playing field als het intermediair op grond van de Wft voor mutaties een (verkort) adviestraject moet volgen, waarvoor zij uiteraard kosten in rekening brengt. Deze verplichting geldt evenwel niet voor aanbieders. Consumenten worden hierdoor als het ware gestimuleerd om af te zien van advies. 

"Het is een goede ontwikkeling dat er is begonnen met het inbedden van de uitvoering van de nazorg. Consumenten zijn gebaat bij goede nazorg: denk aan maatschappelijke ontwikkelingen en issues als aflossingsvrij, verduurzaming en vergrijzing. Zolang de onduidelijkheid op een aantal vlakken echter blijft bestaan, is een succesvolle implementatie niet mogelijk. Daarnaast dient het begrip ‘nazorg’ inhoudelijk nog nader te worden gedefinieerd. Als de gewenste nazorg daarentegen in samenwerking tussen wetgever (minister van Financiën, Autoriteit Persoonsgegevens), aanbieders en intermediair wordt ingericht - met een advieszorgplicht voor het intermediair en een bemiddelings-/beheerzorgplicht plus informatieverplichting richting het intermediair voor de aanbieder - is de nakoming gewaarborgd en zijn de verantwoordelijkheden over en weer helder. Het gevolg zal verder zijn dat consumenten niet meer worden teleurgesteld in hun verwachtingen over de te ontvangen nazorg, waardoor het aantal geschillen afneemt. En dat zullen ook de consumentenprogramma’s een goede ontwikkeling vinden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Concurrentie op 20 jaar vast laait op

Concurrentie op 20 jaar vast laait op

Ondanks de lage hypotheekrente, heeft tien jaar vast de laatste maanden aandeel gewonnen ten opzichte van twintig jaar vast. Reden voor aanbieders als Obvion, Woonfonds...

"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"

"Nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken"

"Het wordt tijd dat we nazorg linksom of rechtsom aantrekkelijker maken voor zowel klanten als adviseurs." dat schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse...

Hypotheekmarkt draait nog altijd op volle toeren

Hypotheekmarkt draait nog altijd op volle toeren

De hypotheek- en woningmarkt draait nog altijd op volle toeren, waar menigeen al een afkoeling had voorzien vanwege het afnemende woningaanbod. Dat stelt De Hypotheekshop...

Leasecontract frustreert hypotheek

Leasecontract frustreert hypotheek

Het zou volgens De Hypotheekshop een goede ontwikkeling zijn als de voorlichting bij het aangaan van een leasecontract aandacht heeft voor de gevolgen voor het aangaan...

Is het weer te makkelijk geworden om een hypotheek te sluiten?

Is het weer te makkelijk geworden om een hypotheek te sluiten?

Is het weer te makkelijk geworden om een hypotheek te sluiten? Die vraagt werpt De Hypotheekshop op in haar Marktscan naar aanleiding van de introductie van de huurverklaring...

Betrek geldverstrekkers en adviseurs bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen

Betrek geldverstrekkers en adviseurs bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen

De Hypotheekshop roept op geldverstrekkers en adviseurs te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. De adviesketen: "Tot 2030 is er sprake van een explosieve...