Nederland wijst onderhandelingsakkoord PEPP af

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Het kabinet stemt niet in met het onderhandelaarsakkoord inzake PEPP (Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct). Minister Hoekstra meldt de Tweede Kamer: "Het kabinet constateert dat met dit akkoord de verplichtstelling in de tweede pijler en de fiscale autonomie van lidstaten onaangetast blijven. Wel krijgt EIOPA een rol in het toezicht op PEPP. Ook is het aantal gedelegeerde handelingen met het onderhandelaarsakkoord niet verminderd.

"Hoewel een groot deel van de Nederlandse onderhandelingsinzet is behaald, is het kabinet van mening dat de PEPP-verordening een beperkte meerwaarde heeft voor het pensioenaanbod in Nederland. Ook heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd zich uit te spreken tegen een raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten in de derde pijler. Alles overwegende zal het kabinet niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord."

De minister verwacht overigens dat een ruime meerderheid van de andere lidstaten het onderhandelaarsakkoord wel steunt. Indien zowel een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten als een meerderheid in het Europees Parlement zich achter dit akkoord schaart, is de verordening aangenomen.

Op donderdag 13 december heeft het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie het onderhandelaarsakkoord inzake PEPP bereikt met de rapporteur van het Europees Parlement. De technische details van dit akkoord zijn op 21 januari aan de lidstaten verstrekt. Deze zijn nog niet definitief, maar zullen naar verwachting materieel niet meer veranderen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Er komt geen verplicht bestedingsdoel bij de nieuwe mogelijkheid om op de pensioendatum maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen....

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en het ministerie van SZW gaat het Verbond van Verzekeraars de pensioenopbouw van ZZP’ers stimuleren. Met...

Bedrag opnemen bij pensionering

Bedrag opnemen bij pensionering

Het kabinet, in lijn met het woensdag gepubliceerde ontwerpadvies van de SER, gaat mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom krijgt...

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106 procent naar 107 procent. De rente is na de dip van eind...

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die...

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Aan het begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroepen blijken mannen volgens het CBS steeds...