Nh1816: gelijk speelveld dichterbij

Cas Verhage 2019

"Bij voorkeur was het onderwerp niet op tafel gekomen maar de ingeslagen weg biedt een verdere uitwerking met een gelijk speelveld voor de consument als uitgangspunt. Dat is een weg die Nh1816 met andere distributiepartners graag wil oppakken", aldus Cas Verhage van Nh1816 in een 'zomergroet' aan de met de verzekeraar samenwerkende adviseurs.

Verhage gaat in de zomergroet uiteraard in op de coronacrisis. "Het eerste halfjaar 2020 zit er op; en wat voor een half jaar! Wie had dat kunnen bedenken tijdens de afgelopen jaarwisseling; het wordt om die reden een jaar om nooit meer te vergeten. COVID-19 heeft als een ongeleide raket diep onze samenleving geraakt. Daar zullen wij met elkaar nog jaren mee te maken hebben."

Tevens komt het Wijzigingsbesluit financiële markten aan bod met als onderdeel de verdere uitwerking van de actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. Dit besluit wordt momenteel aan de markt ter consultatie aangeboden. Verhage zegt verheugd te zijn dat het eerdere pleidooi van Nh1816 is gehoord. "Het pleidooi om niet alleen naar de provisie van traditioneel werkende financieel adviseurs te kijken maar ook de aanbrengvergoedingen die ‘internet’ adviseurs ontvangen te betrekken. En bijvoorbeeld de vergoedingen (tot wel 200 euro !!) die rechtstreeks werkende internet verzekeraars aan derden betalen. Google, Independer etc. zijn namelijk helemaal niet gratis!"

Er is nog iets wat Nh1816 in het Wijzigingsbesluit is opgevallen. "Dat tekencommissie bij volmachten nog niet wordt genoemd in dit Wijzigingsbesluit is een omissie die Nh1816 gaat inbrengen in onze reactie naar partijen."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Viola Kuiper - Lukas Kuiper verzekeringen 9 juli 2020

Waar ik wil dat naar gekeken wordt is hoe het kan dat de verzekeringsmaatschappij Allianz zijn verzekering direct voor 40% minder kan leveren, dan aan de tussenpersoon. Immers wij kosten geen 40%. Betalen de clienten die via tussenpersonen verzekerd zijn, de vele schades van de internet verzekerden. Of de Nationale Nederlanden. Verzekeringsmaatschappijen moet goed naar gekeken worden. En laat de tussenpersoon nu maar eens met rust. Daar hoeft echt niet naar gekeken te worden. Wij verdienen niet meer zoveel

Richard Meinders - SVC Groep 8 juli 2020

Het speelveld wordt pas echt transparant als verzekeraars dan ook hun administratieve kosten in beeld brengen. Door de tekencommissie wel te noemen en de kosten van een verzekeraar niet, geef je een onjuist beeld. Het zou goed zijn als consumenten weten wat de gemiddelde schaderatio van een verzekeraar is. Dan kunnen ze beoordelen of de verzekeraar en zijn distributiekanaal efficiënt is.

Meer over
Local Hero... Bert van Schijndel

Local Hero... Bert van Schijndel

In de rubriek Local Hero stelt VVP samen met Nh1816 het lokale advieskantoor centraal. Het belang van deze lokale helden voor de samenleving kan niet genoeg worden...

Hoekstra consulteert markt over onder meer provisietransparantie

Hoekstra consulteert markt over onder meer provisietransparantie

Marktpartijen hebben nog tot 13 augustus de tijd om te reageren op het door minister Hoekstra ter consultatie aangeboden Wijzigingsbesluit financiële markten...

Ledenmagazine Nh1816 in het teken van helden

Ledenmagazine Nh1816 in het teken van helden

De zesde editie van ZEST Magazine, het ledenmagazine van Nh1816 Verzekeringen, ligt 26 juni op de mat bij 330.000 leden. Het thema van de glossy is ‘Helden’....

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

De Dag van het Topadvies, die VVP al vijf keer op rij organiseerde, was op 18 juni het thema van het NPO Radio 1-programma Gaan! met presentator Morad El Oakili. Het...

Marketing- en communicatieondersteuning op maat

Marketing- en communicatieondersteuning op maat

(Kennisartikel Nh1816) Als intermediair maatschappij staat Nh1816 verzekeringen 100% voor een actieve samenwerking met financieel adviseurs. Verzekerden krijgen...

Positie professionele adviseur onbetwist

Positie professionele adviseur onbetwist

(VVP-special Business Support 2020) Kennis en vaardigheden, efficiënte processen en last but not least: maximaal contact met de klant. Dat zijn de succesfactoren...

Rob Vissers van Vivat naar Nh1816

Rob Vissers van Vivat naar Nh1816

Rob Vissers is bij Nh1816 Verzekeringen in dienst getreden als manager van de afdeling Personenschade. Hij volgt Hans Bläcker op die bij de organisatie en de...

Local hero

Local hero

In de rubriek Local Hero stelt VVP samen met Nh1816 het lokale advieskantoor centraal. Het belang van deze lokale helden voor de samenleving kan niet genoeg worden...

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Hoe breng je een organisatie helemaal met elkaar in verbinding en hoe kun je klant-energie door je organisatie laten stromen. Klant-energie is de feedback van klanten...