Nibud geeft persoonlijk financieel adviesgesprek op de werkvloer

Dakdekker via Pixabay

Dakdekkers, chauffeurs en voormannen die eerder dan de AOW-leeftijd willen stoppen met werken, kunnen met hulp van het Nibud uit laten rekenen hoe dat voor het inkomen uitpakt. De gesprekken zijn onderdeel van de Zwaarwerkregeling binnen de cao BIKUDAK.

Het Nibud heeft een programma op maat gemaakt, waarbij voorafgaand aan de persoonlijke gesprekken drie regionale bijeenkomsten voor werknemers over pensioen en de Zwaarwerkregeling plaatsvinden. Medewerkers kunnen daarna een individueel traject afspreken waar uitleg en persoonlijk financieel inzicht wordt gegeven. De gesprekken worden gevoerd door de consultants van financieel communicatiebureau Comminz, samenwerkingspartner van het Nibud.

Steeds vaker komen bedrijven en organisaties bij het Nibud met verzoeken of het instituut hun personeel voor wil lichten over hun inkomsten en uitgaven in bepaalde situaties. Partijen betrokken bij de cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) zijn dit voorjaar een vervroegd uittredenregeling overeengekomen. Een onderdeel daarvan is het aanbieden van een financieel adviesgesprek aan alle 329 medewerkers in de sector die van de regeling gebruik kunnen maken. Zij maken daarvoor gebruik van de expertise van het Nibud.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - N.v.t. 22 juni 2021

@PAM Schoo, De Overheid (= ALLE Nl Belastingbetalers) subsidieert het advies en neemt de adviesbranche over nadat de overheid (= de Nl politieke partijen) er met overregulering een puinhoop van gemaakt hebben. Helemaal eens met je stelling!!! Provisiebeloning berust op een solidariteitsbeloning en wordt opgebracht door enkel de NL 'kopers' van een bepaald (zakelijk) financieel product. En in dit geval betaalt het Nibud de adviesgesprekken aangaande het aangekocht financiële product - want het is GEEN sociale voorziening bestemd voor ALLE burgers, jong/oud/man/vrouw/koning/bedelaar - en moeten, integenstelling tot provisiebeloning - alle NL belastingbetalers deze advieskosten van sec een bepaalde beroepsgroep - ophoesten. Op de site www.rijksoverheid.nl bij Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) lees ik als slot: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk. ........................................................ I rest my case.

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 22 juni 2021

Hoe komt het Nibud aan zijn geld? Het Nibud is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is het voorkomen van geldproblemen. Om dat te bereiken doen, verzamelen en combineren we onderzoek naar financieel gedrag en bestedingspatronen en vertalen deze naar bruikbare adviezen en toepassingen. Het Nibud vindt het belangrijk niet van één enkele geldstroom afhankelijk te zijn, aangezien dat de onafhankelijkheid van het Nibud in de weg zou kunnen staan. Daarom maakt het Nibud gebruik van verschillende geldstromen om onze voorlichtingsfunctie te financieren. Bijna twintig procent van deze Nibud activiteiten wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR. Zij financieren een deel van de voorlichtingsfunctie van het Nibud, en daarmee kan het Nibud onder andere vragen van consumenten gratis beantwoorden. De overige ruim tachtig procent van de benodigde inkomsten is afkomstig uit diverse andere bronnen. Zo kunnen consumenten en professionals betaalde diensten bij ons afnemen en maakt het Nibud gebruik van projectsubsidies, fondsen en financiers. Voordat het Nibud een opdracht, financiering of samenwerking aangaat bekijkt het altijd of het voldoet aan de onderstaande randvoorwaarden: Missie Nibud: Het resultaat van de samenwerking en de aard van het product of dienst moet passen bij de missie, visie en doelstellingen van het Nibud. Onafhankelijkheid: Het Nibud is een onafhankelijke stichting en de samenwerking, financiering of opdracht mag deze onafhankelijkheid niet aantasten. Financier, opdrachtgever of partner heeft geen invloed op de methodieken, visie, conclusies of communicatieboodschappen van het Nibud. Beeldvorming: Het Nibud gaat geen samenwerkingsverband aan dat schadelijk is voor de eigen naam of reputatie. Betrouwbaarheid: De samenwerkingspartner of opdrachtgever respecteert nationale en internationale regelgeving. Het Nibud werkt alleen samen met partijen die integer en betrouwbaar zijn en niet misleidend Gebruik naam en/of beeldmerken: De naam Nibud en beeldmerken mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nibud. Voor de lezer moet altijd duidelijk zijn wie afzender van welke boodschap is. Geen exclusiviteit: Vanuit de brede voorlichtingsfunctie en de onafhankelijke status van het Nibud kan een samenwerkingsrelatie met een andere partij nooit een exclusieve relatie zijn. Het doel van het Nibud is het voorkomen van geldproblemen. Het instituut wil dat iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans heeft, nu en in de toekomst. Dit vergt een lange adem en kan het Nibud niet alleen bereiken. Daarom werkt het Nibud graag samen met andere partijen en is het Nibud actief op diverse platformen. Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het Nibud te waarborgen werkt het instituut met richtlijnen. Conclusie: De Overheid subsidieert het advies en neemt de adviesbranche over nadat ze er met overregulering een puinhoop van gemaakt hebben.

Gerda - N.v.t. 21 juni 2021

Tja... en algemeen financieel advies waarbij geen specifiek financieel product van een specifieke bank- en of verzekeraar genoemd wordt, valt niet onder de Wft. En dus geen AFM die toezicht houdt over de mate van deskundigheid van deze adviseurs die sowieso niet WFT gediplomeerd behoeven te zijn c.q hun diploma's up-to-date te houden middels de Wft-PE. Evenmin behoeft het adviesgesprek in rekening gebracht te worden bij de afnemers.

Meer over
Hypotheeksector wil klanten helpen met coronagerelateerde betalingsproblemen

Hypotheeksector wil klanten helpen met coronagerelateerde betalingsproblemen

Onder leiding van NHG en uitgevoerd door Purpose heeft de hypotheeksector het plan 'Krachten bundelen voor hypotheekklanten' opgesteld. Dit om gezamenlijk vooruit...

Nibud wil normen voor private lease

Nibud wil normen voor private lease

Het Nibud pleit voor regels en normen voor leaseconstructies waar mensen lang aan vastzitten. Het Nibud: “Er zijn strenge regels en normen voor hypotheken...

"Duidelijk maken waar woningeigenaar terecht kan met betaalproblemen"

"Duidelijk maken waar woningeigenaar terecht kan met betaalproblemen"

Veel woningeigenaren die te maken krijgen met betaalproblemen vermijden deze in eerste instantie of proberen deze zelf op te lossen. Als zij vervolgens hulp willen...

Aegon-medewerkers krijgen training om familie te helpen bij financiële problemen

Aegon-medewerkers krijgen training om familie te helpen bij financiële problemen

Aegon-medewerkers kunnen een Nibud-training 'Hulp bij je geldzaken' volgen waarin zij leren mensen in hun omgeving te helpen bij financiële problemen. De kans...

Nibud:  een vijfde ervaart inkomensterugval

Nibud: een vijfde ervaart inkomensterugval

Bijna twintig procent van de Nederlanders kende in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en...

Nibud lanceert Geldkrant-special: Minder inkomen

Nibud lanceert Geldkrant-special: Minder inkomen

Het Nibud heeft vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant uitgebracht: de Geldkrant-special Minder inkomen. Met de krant biedt het...

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij Week van het geld

Stichting BKR sluit zich aan bij de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. Stichting BKR werkt al langdurig samen met Nibud. Bestuursvoorzitter...

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met...

Goed geïnformeerde studenten lenen minder

Goed geïnformeerde studenten lenen minder

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit...

Geldwijzer Nabestaanden

Geldwijzer Nabestaanden

Nibud, SVB en Pensioenfederatie hebben samen de online tool www.geldwijzernabestaanden.nl gelanceerd. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële...