Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Pensioen geld via Pixabay

Nibud heeft het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee krijgen 55-plussers inzicht in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. "Het Geldplan Bijna pensioen is een online tool die werknemers dat inzicht geeft én die informeert over de keuzes die zij kunnen maken", aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. 

Het Geldplan Bijna pensioen is er voor werknemers in alle sectoren en ondersteunt het keuzeproces waar iemand doorheen gaat in de overgang van werk naar pensioen. "De ‘weg’ die zij in de tool afleggen, maakt hen bewust van wat zij kunnen en moeten doen om hun uiteindelijke pensioensituatie zelf te beïnvloeden. Denk hierbij aan keuzes zoals uitstel van pensioen en het hoog-laagpensioen. Maar ook aan keuzes rondom vervroegde uittreding, zoals de RVU-regeling en generatiepacten", aldus Nibud.

Volgens Nibud is het Geldplan Bijna pensioen geen financiële rekentool. Wel voorziet de tool in een actieplan. Ook verwijst de tool door  naar andere tools en websites die kunnen helpen om meer gevoel te krijgen bij de financiële effecten van bepaalde keuzes. Uit het (anoniem) beantwoorden van  vragen in de online tool volgt een actieplan waarin staat wat werknemers kunnen doen en regelen. Ze kunnen de uitkomsten gebruiken om zelf tot besluiten te komen, of als voorbereiding op een gesprek met bijvoorbeeld hun werkgever, een financieel adviseur of in het contact met hun pensioenuitvoerder.

Het Geldplan Bijna pensioen is een wegwijzer voor mensen voor wie het pensioen al tamelijk dichtbij is. De nieuwe pensioenwetgeving die de politiek momenteel behandelt  heeft uiteraard niet alleen voor hen gevolgen. Daarom pleit het Nibud voor informatie op maat voor iedereen die dat wil, ook de 55-minners. "In iedere gemeente zou een pensioenloket moeten komen waar mensen persoonlijk antwoord krijgen op de vraag of zij kunnen rondkomen als ze gepensioneerd zijn", zegt Vliegenthart. "Ieder huishouden heeft tenslotte zijn eigen specifieke inkomsten- en uitgavensituatie. Dat maakt het voor de meeste consumenten te moeilijk om zelf uit te kunnen rekenen wat financieel gezien gunstige keuzes over het pensioen zijn."

Het Geldplan Bijna pensioen is tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is samen met experts van CNV, AWVN, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Belastingdienst, SVB en de Federatie Financieel Planners (FFP) ontwikkeld. Ook (bijna) gepensioneerden zijn betrokken bij het onderzoek en de test van de tool

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 3 april 2023

Binnenkort bedenkt iemand dat het voor consumenten heel handig zou kunnen zijn om op een laagdrempelige manier advies te kunnen inwinnen over al zijn geldzaken, omdat hij/zij deze vaak niet overziet, en door onzekerheid beslissingen over levensverzekeringen, pensioen en sparen/beleggen voor zich uitschuift. Een soort geldhuisarts, we moeten maar eens een passende naam voor dit nieuwe kansrijke beroep bedenken. Jeemig de pemig, Mozes Kriebel wat een kansen!

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 3 april 2023

"In iedere gemeente zou een pensioenloket moeten komen waar mensen persoonlijk antwoord krijgen op de vraag of zij kunnen rondkomen als ze gepensioneerd zijn", zegt Vliegenthart. "Ieder huishouden heeft tenslotte zijn eigen specifieke inkomsten- en uitgavensituatie. Dat maakt het voor de meeste consumenten te moeilijk om zelf uit te kunnen rekenen wat financieel gezien gunstige keuzes over het pensioen zijn." "Mag ik een teiltje." Aldus de legendarische helaas overleden Win de Bie. Met dank aan de verzekeraar en de AFM is de adviseur wiens werk dit was en die hier altijd aandacht voor had, uitgebokt. Wederom lang leve de wegkijkende overheid.

Meer over
Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Programma Financiële educatie voor mbo-docenten

Programma Financiële educatie voor mbo-docenten

Het Nibud heeft in opdracht van Wijzer in geldzaken het online Programma Financiële educatie voor mbo-docenten ontwikkeld. Met dit programma kunnen docenten...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...