Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Euro's via Pixabay 2018

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak GC 2020-589).

Consument heeft ten opzichte van Van Bruggen Adviesgroep Haarlem geklaagd dat een te hoge hypothecaire geldlening is verstrekt met een te lage overlijdensrisicodekking. Dit is gebleken nadat haar echtgenoot overleed.

De Commissie: "Consument verwijt Adviseur dat hij diverse zorgplichten heeft geschonden. De Commissie zal eerst de gestelde schending van de zorgplicht om te waken voor overkreditering bespreken. Ten eerste rustte deze verplichting in 2006 op de aanbieder van de hypothecaire geldlening, zie artikel 51 Wet financiële dienstverlening (Wfd –oud). Het was aan de geldverstrekker om de gegevens te controleren en te beoordelen die door Consument via Adviseur bij haar werden aangeleverd. Ten tweede is het aan Consument om te onderbouwen en zo nodig te bewijzen dat die geldverstrekker zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering. Zie daarvoor onder meer Geschillencommissie Kifid, nrs. 2017-564 en 2014-167.

"Consument heeft gesteld dat sprake is van overkreditering en heeft daarbij verwezen naar de verstrekkingsnormen. De plicht om met de juiste verstrekkingsnormen te rekenen, rust echter niet op Adviseur, maar op de geldverstrekker, die geen partij is in deze procedure. Uit de berekeningen die Adviseur heeft overgelegd blijkt overigens dat Consument en haar partner maximaal verantwoord een bedrag van 428.822 euro hypothecair mochten financieren. De verstrekte lening van 330.000 euro blijft ruimschoots binnen die norm. Dat Adviseur in het kader van deze berekeningen verwijtbaar heeft gehandeld, door bijvoorbeeld stukken te vervalsen of achter te houden, is gesteld noch gebleken."

Daarnaast acht de Commissie onvoldoende steun in het dossier aanwezig voor de stelling dat een te lage dekking voor de overlijdensrisicoverzekering is geadviseerd. De vordering wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...